A Vatikáni Rádió tudósításai a római görögkatolikus kulturális napról

Könyvajánló - Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz

A Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes alsorozatának harmadik köteteként jelent meg

Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz (1626-1688) paronaxiai érsek, munkácsi adminisztrátor

című forrásgyűjteménye.

A kötetben közreadott, magyar és angol nyelvű regesztával ellátott 145 dokumentumot a szerző tanulmánya vezeti fel (szintén magyar és angol nyelven).

Theofánisz Mavrogordátosz (1619-1688) paronaxiai metropolita és munkácsi adminisztrátor egy viharos korszak egyik jellegzetes, mostanáig alig ismert alakja. A kis-ázsiai Szmirnában született szerzetes, majd az Égei-tenger egyik szigetének főpásztora szerette volna, hogy megválasszák konstantinápolyi patriarchává. Hét püspöktársával tervet szőttek a patriarcha megbuktatására, ehhez azonban pénzre volt szükségük, hogy megvesztegessék a Porta nagyvezírét. Ezért Theofánisz Rómába ment, ahol áttért a katolikus egyházba. Konstantinápolyba visszatérve azonban lelepleződött, és menekülnie kellett. Hamarosan útnak indult Bécs felé. Szelepchény György esztergomi érsek megbízta a püspök nélkül maradt Munkács ellátásával. Néhány hónap után azonban kiderült, hogy a püspök nyelvi nehézségei miatt nem tud érvényesülni, és anyagi nehézségei is támadtak. Bécsbe visszatérve kegyelemkenyéren tengődött, mert a török ostrom miatt csak sokára tudta elhagyni a császárvárost. Kalandos életútját Rómában, szegényen fejezte be 1688-ban.

A művet Baán István a vatikáni, bécsi, esztergomi, egri és budapesti levéltárakban folytatott kutatásai alapján készítette el. Mavrogordátosz kalandos életpályája olyan összeurópai összefüggésekre világít rá, amelyek lényegesen befolyásolták a munkácsi egyházmegye sorsát.

A kötet tartalomjegyzéke és előszava ide kattintva letölthető.

A kötet megrendelhető az atanaz@atanaz.hu címen. Ára: 5000 Ft.

Firczák Gyula emlékkonferencia Beregszászon

2012. november 22-én Firczák Gyula munkácsi püspök elhunytának 100. évfordulója alkalmából konferenciát rendez a Görögkör és a II. RFMKF Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke.
Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
A konferencia keretein belül 11.30-tól kiállítás nyílik Firczák Gyula püspök élete és munkássága címmel.

 

A konferencia programja ide kattintva letölthető.

Christifideles graeci - Convegno - mostra - concerto

 

Accademia d'Ungheria in Roma

Roma, Via Giulia, 1

Giovedì, 29 Novembre 2012 

ore 15 Mostra fotografica dell'Eparchia di Hajdúdorog

ore 15.15 Convegno scientifico

La fondazione dell'Eparchia di Hajdudorog per gli ungheresi di rito bizantino nel contesto politico  dell'Impero Austro-Ungarico (1912

ore 20 Mostra „Liturgia e Arte. Icone d'oggi dall'Ungheria"

ore 20.30 Concerto di Musica  Sacra del Coro Maschile Sant'Efrem (Ungheria)

 

Programma
Locandina

Konferencia-ajánló

Byzanz und das Abendland - Byzance et l’Occident

 

Internationale Konferenz / Colloque International

Eötvös-József-Collegium, Budapest / Collège Eötvös József, Budapest

26–29. November 2012 / 26–29 novembre 2012

1118 Budapest, Ménesi út 11-13

A program leölthető ide kattinva.

Kézikönyv a keleti egyházak szentségi jogáról

A Collectanea Athanasiana sorozat Manualia (Kézikönyvek) alsorozatának első köteteként jelent meg Szabó Péter kánonjogász

"A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás"

című könyve.

A kézikönyv előszava és tartalomjegyzéke ide kattintval etölthető.

A bevezető innen érhető el.

A kötet  megvásárolható/megrendelhető  a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán (atanaz@atanaz.hu). Ára 4000 Ft.

Centenáriumi kiállítás a Jósa András Múzeumban

Szeptember 18-ától október 14-ig volt látható a Hajdúdorogi Egyházmegye történetét, életét, tevékenységét és hagyományait bemutató Centenáriumi kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeumban. Ezzel kapcsolatban október 10-én Ivancsó Lilla, a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport munkatársa tartott rendhagyó előadást, melyen összesen 160 diák vett részt.
Az előadás célja az volt, hogy a görögkatolikus egyház hagyományait, művészeti emlékeit más felekezetű tanulók is megismerhessék. A látogatók a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumból, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumból és a Tiszavasvári Középiskolából érkeztek, akik az előadás és a centenáriumi kiállítás megtekintése után a múzeum állandó kiállításaival is megismerkedhettek.

A keleti kereszténység a Kárpát-medence kultúrájában


A PPKE BTK és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tisztelettel meghívja Önt a


A KELETI KERESZTÉNYSÉG A KÁRPÁT-MEDENCE KULTÚRÁJÁBAN

című konferenciára.

Helyszín: Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Időpont: 2012. november 9. 

A részletes program ide kattinva letölthető.

Terdik Szilveszter PhD-fokozatot szerzett az ELTE-n

Terdik Szilveszter kollégánk, a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport tagja 2012. június 25-én "summa cum laude" minősítéssel védte meg doktori disszertációját az ELTE Bölcsészettudományi Karán.  

Görögkatolikus püspöki központok művészeti reprezentációja Magyarországon címet viselő disszertációját  a Prof. Dr. Ruzsa György DSc., egyetemi tanár által vezett bizottság előtt védte meg. Dolgozatának bírálói Dr. Kelényi György DSc., egyetemi tanár és Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett PhD. habil., főiskolai tanár voltak.

Szívből gratulálunk és további eredményes kutatómunkát kívánunk!

 

 

Ilyés Zoltán cikke a székelyföldi görögkatolikusokról

A Libri Könyvkiadó (a Nyitott Könyvműhely Kiadó jogutódja) és a szerkesztők szíves engedélyével az alábbi címre kattinva letölthető

Ilyés Zoltán: „Kozsókos mefisztók” és „hazaszerető papok” – A csíki görög katolikus papság igazodáskényszerei a Millenium évtizedében 

című tanulmánya.

Megjelent "A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek,kisebbségi vallások c. kötetben (Szerk. A. Gergely András és Papp Richárd, Budapest 2007). 

 

 

Megjelent a Collectanea Athanasiana sorozat legújabb kötete

A sorozat II. Textus/Fontes alsorozatában megjelenő kötet a "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport NNF2-85590 sz. kutatási projektjének zárópublikációja, mely egy 18. századi, illetve két 19. századi görögkatolikus vonatkozású forrást tartalmaz.

Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) 

és

Nyirán János: 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, Nyíregyháza 2012,

Collectanea Athanasiana II. Fontes/Textus vol. 2., 282 oldal ISBN 978-615-5073-10-6, 2012

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok finanszírozásában megjelent kötet elektronikus változata letölthető a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának repozitóriumából: http://real.mtak.hu/2958/

Hálaadó Szent Liturgia és emlékhét Hajdúdorogon

A 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye 2012. június 3-án 10 órától tartja hálaadó Szent Liturgiáját névadó városában, Hajdúdorogon. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök mutatja be, melyen részt vesz Erdő Péter bíboros, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, valamint számos görögkatolikus és római katolikus püspök is. A magyar kormányt Balog Zoltán miniszter képviseli. Az ünnepség keretében dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke a „görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város” címet tanúsító dokumentumot adományozza Hajdúdorog városának.

A Szent Liturgiára érkezőket a városban forgalomirányítók segítik az eligazodásban, kérjük a híveket, hogy a szabadtéri oltár előtt legkésőbb 9.40-ig foglalják el helyüket. A Szent Liturgia miroválással zárul.

A június 3-i ünnepséggel veszi kezdetét az egész héten átívelő rendezvénysorozat, mellyel az elmúlt 100 esztendőnek állít emléket a hajdúsági kisváros.

Az emlékhét részletes programja ide kattintva letölthető.

 

Forrás: www.gorogkatolikus.hu

Centenáriumi kiállítás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

 

2012. május 24-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola aulájában kiállítás nyílt a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriuma tiszteletére. A kiállítás, mely május 12-én először a Parlamentben került bemutatásra, betekintést nyújt a magyar görögkatolikus egyház múltjába és jelenébe, hagyományaiba, liturgikus világába és társadalmi szerepvállalásába. Az ismeretterjesztő és olykor gondolatébresztő tablók megtekintése mellett a látogatók érintőképernyős monitorok segítségével fellapozhatják a centenárium évben kiadott, a görögkatolikus egyház történelmét és közösségeit bemutató díszes albumot.

A kiállítás június 2-ig tekinthető meg (vasárnap kivételével) minden nap 8 és 18 óra között a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Bethlen utca 13-19. szám alatti épületében.

Egyháztörténeti konferencia a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2012. június 2-án

„Kitartásban a siker!”

A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912)

címmel tudományos konferenciát rendez a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításának centenáriuma tiszteletére.

A konferencia színhelye a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola díszterme.

A program ide kattintva letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Oldalak

Subscribe to Byzantinohungarica - Görög Katolikus Örökség RSS