Megjelent a Collectanea Athanasiana-sorozat legújabb kötete

A "Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez" című sorozatunk legújabb köteteként a munkácsi és nagyváradi egyházmegyék parókiáinak 1774 és 1782 között lezajlott összeírását adjuk közre két alkötetben. 

Az első alkötet négy vármegye, Szabolcs, Bereg, Szatmár és Ugocsa, illetve a hajdúvárosok parókiáinak adatait tartalmazza.
A bécsi udvar a görögkatolikus püspökök 1773-ban Bécsben megrendezett értekezlete után, az ott felvetett, a bizánci szertartású katolikus klérus anyagi viszonyaira és az oktatásügy helyzetére vonatkozó problémák orvoslása érdekében döntött az összeírás elrendelése mellett. Az adatfelvételtől a döntéshozók a kánonilag néhány évvel korábban felállított Munkácsi Egyházmegye dotációjával kapcsolatban reméltek pontosabb képet. Ez utóbbi előmozdíthatta a teréziánus egyház- és társadalompolitika fontos törekvésének, a görögkatolikus népesség társadalmi integrációjának ügyét.

 

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között

1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok
közreadják: Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Majchrics Tiborné - Földvári Katalin - Varga Anett - Lágler Éva
Nyíregyháza,  2016. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 8/1., ISBN 978-615-5073-37-3