Bacsinszky András munkácsi püspök könyvtára 1790-ben

Bacsinszky András (1732-1809) munkácsi püspök könyvtárának 1790-ben készült könyvjegyzékét a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár őrzi (jelzete: Fond 151. opisz 25. nr. 151.)

A könyvjegyzék húsz fólió terjedelmű, számozást nem tartalmaz. Jellegét tekintve talán egy nagyobb rendszerezést előkészítő listának szánta az ismeretlen szerző, aki a cím tanúsága szerint 1790. június 16-án látott munkához. A jegyzék elején a kor szokásainak megfelelően diszciplínák szerint még csoportosítani próbálja a könyveket, de ez a fajta rendszerezést hamar elhagyja. „A” betűvel jelölve az erkölcsteológiai munkákat kezdi sorba rendezni (Moralistae), de néhány tétel után már dogmatikai könyveket is találunk a listán. Minden bizonnyal ez magyarázza a „Moralistae” felirat áthúzását, s az általánosabb „Theologi” felirat feltüntetését. A jegyzéknek ez a része 21 tételt tartalmaz, majd következik a „B” betűvel jelölt kánonjogi rész (Canonistae). Az itt felsorolt 127 kötet után azonban már csak egy „Nota bene” jelöli a szakasz végét, mely arra figyelmeztet, hogy onnantól kezdve ismét teológiai művek következnek. További rendszerezéssel nem találkozunk, csupán egy-egy tétel után olvashatunk megjegyzéseket arra vonatkozóan, hogy az adott kötetet hová kell besorolni. Találunk utalást arra is, hogy a jegyzékbe felvett kötet valójában nem püspöké, hanem Simoga kanonoké. Nyolc kötetet utólag – ismeretlen okból – kihúztak a listából. Ez utóbbiakkal együtt a lista összesen 424 tételből áll. Ezek döntő többsége tartalmazza a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét és évét. Csupán néhány tétel szerepel a listán csak a szerző nevével jelölve.

Az alábbiakban kísérletet teszünk a püspök könyvtárának digitális rekonstrukciójára. Az interneten szabadon elérhető adatbázisokban fellelhető köteteket a címre kattintva lehet megnyitni. [Folyamatos bővítés alatt!]

 

Registrum Bibliothecae

Suae Excellentiae Domini Andreae Bacsinszki Episcopi Munkacsiensis 

die 16a Junii 1790 Laborari caeptum

 

 

Ioannis de Corella Praxis pro Confessariis

1723.

Reifenstuel Anacleti Theologia Moralis

Venetiis 1732.

Reifenstuel – Theologia Moralis.

Mutinae 1745

Claudii la Croix Theologia Moralis

Ravennae 1753.

[1756-os velencei kiadás!]

 Valerii Reginaldi Praxis Fori Poenitentialis Tomus 1us

Coloniae Agrippinae 1622.

secundus Moguntiae 1622
 

Dominici Soto. in 4um  sententiarum commentarii.
Duaci 1613

[1601-es brüsszeli kiadás]

 Ioannis de Lugo. de Virtute, et Sacramento poenitentiae, item de suffragiis, et Indulgentiis

Lugduni 1638.

 

 Ejusdem de Sacramentis in genere, Eucharistia, et Missae Sacrificio
Lugduni 1652.
 Thomae Sanchez Opuscula moralia.
Lugduni 1655.
 Gabrielis Vazques Comentarii in S. Thomam.
Antverpiae 1621.