Új forráskiadvány: Olsavszky püspök egyházlátogatásainak iratai (1750-1752)

Megjelent a "Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez" című kiadvány legújabb (harmadik) kötete, mely Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750-1752 között végzett egyházlátogatásainak (visitatio canonica) forrásait tartalmazza. 
Olsavszky püspök és megbízottai Zemplén, Sáros, Abaúj, Borsod, Szabolcs, Szatmár, Máramaros és Bereg vármegyék mintegy 780 parókiáját látogatták meg. A látogatásokról készült jegyzőkönyvek értékes adatokat tartalmaznak az adott közösségekről, melyek összevethetők a korábban kiadott 1741. és 1747. évi összeírásokkal. A latin nyelvű forrás értelmezését latin-magyar szószedet segíti. Az egyes települések földrajzi beazonosítása, illetve későbbi összeírások névalakjaival való megfeleltetése a lábjegyzetekben megtalálható. A kötet végén személy- és helynévmutató segíti a tájékozódást.
A forrásgyűjtemény kiadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektje tette lehetővé.

A kötet 2015. november 9-től megrendelhető a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán (atanaz@atanaz.hu) vagy megvásárolható a nyíregyházi Szent Atanáz Boltban (Bethlen G. u. 5.).

Ára: 3000 Ft

Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Simon Katalin - Majchrics Tiborné - Földvári Katalin - Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi egyházlátogatásainak iratai,Nyíregyháza 2015. 800. o. (Collectanea Athanasiana, II. textus/Fontes, vol. 7.), ISBN 978-615-5073-34-2