K108780: konferenciák

A kutatócsoport által szervezett konferenciák:

Aki nincs ellenünk, az velünk van? Egyháztörténeti konferencia a görögkatolikus közelmúlt kutatásáról, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2013. november 7. Program - Beszámoló

Emlékkonferencia a debreceni bombamerénylet 100. évfordulóján, Debrecen, 2014. február 22. Beszámoló és az előadások videófelvétele

 

A kutatócsoport tagjainak konferencia-előadásai:

 

Véghseő Tamás

Egyháztörténészek első országos találkozója, Pécsi Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézet, 2014. május 13-14.  Előadás: A Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport OTKA-kutatásai

 «Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal concilio vaticano II», Pontificio Istituto Orientale/Pontificia Università s. Tommaso d’Aquino “Angelicum”, Róma / 2014-04-23 - 2014-04-25, Előadás: «Una Chiesa orientale 50 anni dopo: andamento e rinnovamento in Ungheria con speciale riguardo alle “sacre scienze orientali”»

Emlékkonferencia a debreceni bombamerénylet 100. évfordulóján, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Debreceni Görögkatolikus Egyházközség, Debrecen / 2014-02-22 - 2014-02-22, Előadás: A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának bel- és külpolitikai vonatkozásai

Imperi e nazioni nell'Europa centro-orientale alla vigilia della prima guerra mondiale, Universitate Babes-Bolyai/Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Cluj/Kolozsvár / 2014-02-21 - 2014-02-21, Előadás: Una minoranza religiosa nella tempesta della Grande guerra. La fondazione della diocesi di Hajdúdorog (1912) e i suoi primi anni

XII. (Nemzetközi) Liturgikus Szimpozion az 1938-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulója alkalmából, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza / 2013-11-28 - 2013-11-28, Előadás: Az Eucharisztikus Kongresszus és a magyar görögkatolikusok

"Aki nincs ellenünk, az velünk van"? Egyháztörténeti konferencia a közelmúlt kutatásáról, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza / 2013-11-07 - 2013-11-07, Előadás: "Nekünk az a jó, ha nincs köztük egység"

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ levéltári napja, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Budapest / 2013-10-29 - 2013-10-29, Előadás: Új utak a görögkatolikus egyháztörténet-írásban

The reforms of liturgy and the return to the sources. 4th International Liturgical Symposium Ad fontes liturgicos, The Liturgical Institute – The Pontifical University of John Paul II in Kraków (Poland) The Greekcatholic Theological Faculty of the University in Preshov (Slovakia) The Ukrainian Catholic University and The Ukrainian Liturgical Centre in Lviv (Ukraine), Krakkó / 2013-10-23 - 2013-10-24, Előadás: L'introduzione della lingua ungherese nella liturgia greco-cattolica nei secoli XIX-XX e le sue conseguenze

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon, Sárospataki Római Katolikus Egyház, Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak / 2013-10-03 - 2013-10-04, Előadás: Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében

 

 Janka György

 

Sok esztendőre Uram… Magyar Görögkatolikus Találkozó, Hierótheosz Egyesület, Nagyvárad / 2013-11-28 - 2013-11-28, Fejezetek a bihari görögkatolikusok történetéből

Az egyház hatalma – a hatalom egyháza. A közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam-egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között, Posticum Egyesület Nagyvárad, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest, Szacsvay Akadémia Nagyvárad, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Szeged, Nagyvárad / 2013-11-14 - 2013-11-15, A magyar görögkatolikus egyházi vezetők és az államhatalom (1945-1989)

Aki nincs ellenünk az velünk van? Egyháztörténeti konferencia a közelmúlt kutatásáról, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza / 2013-11-07 - 2013-11-07, Adalékok a közelmúltbeli történetünkhöz

Közelmúlt és közeljövő: tényfeltárás és digitalizálás, Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, Szeged / 2013-07-01 - 2013-07-03, Tényfeltárás a görögkatolikus egyházban

 

Terdik Szilveszter

 

2013. szeptember 19. Panagia Központ, Budapest,  A moldvai kolostorok rejtelmes világa

2013. szeptember 30.  Országos Katolikus Gyűjteményi Központ 4. tanulmányi napja. PPKE BTK, Budapest, Az ikonosztáz. Magyarországi példák és problémák

2014. január 25. Szent Efrém-napok, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza,  A nyíregyházi társszéksegyház ikonosztázionjáról

2014. február 6. Építészettörténészek és műemlékkutatók konferenciája Szentkirályi Zoltán emlékére, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Johann Grenner tervei az ungvári püspöki központhoz

2014. március 28. Műemlékvédelem Erdélyben VI. Szováta, Újabb adatok a nagyváradi görögkatolikus székesegyház építéstörténetéhez

2014. június 4. Nis and Byzantium XIII. International Symposium, University of Nis., The Icons of the Iconostasis of the former Greek Catholic Church of Nagyvárad/Oradea