Szabó Jenő beszédei és írásai

Tanulmányok és ujságcikkek

 

Küzdelem a magyar liturgiáért

Budapesti Szemle 1901. 298. sz. , Petronius álnév alatt [Szabó, 1.-30.] 


 

Hajdudorog két zászlaja

Magyar Világ 1906. 16. sz. , Petronius álnév alatt [Szabó, 31.-35.] 


 Egyházi könyveink és a klauzula

Magyar Világ 1906. 19.sz. , Pertonius álnév alatt [Szabó, 37.-40.]

 


 

 A rutén kérdés Hajdudorogon

Magyar Világ 1906. 20.sz. , Petronius álnév alatt [Szabó, 41.-46.]

 


 

A nemzetiségi kérdés

Magyar Világ 1906. 14, 39-40. sz., Vereczkei álnév alatt [Szabó, 47.-53.]

 


 

 A kongrua és az oláhok - Interview egy "nemzeti titok"-ról 

Magyar Világ 1906. 24-25. sz., Petronius álnév alatt [Szabó, 55.-63.]

 


 

 Váljunk el!

Magyar Világ 1906. 27. sz. , Petronius álnév alatt [Szabó, 65.-68.]

 


 

 Emlékezés...

Magyar Világ 1906. 29.sz., Petronius álnév alatt [Szabó, 69.-71.]

 


 

 A budapesti görög katholikus parochia

Magyar Világ 1906. 34.sz., Petronius álnév alatt [Szabó, 73.-76.]

 


 

 A nagykárolyi eset

Magyar Világ 1906. 34. sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 77.-79.]

 


 

V.B.T.T.

Magyar Világ 1906. 30.-31. sz., Petronius álnév alatt [Szabó, 81.-89.]

 


 

A hegyvidéki akció és a magyar liturgia

Magyar Világ 1906. 31.sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 91.-93.]

 


 

Új honfoglalók

Magyar Világ 1906. 35. sz., Petronius álnév alatt [Szabó, 95.-99.]

 


 

Magyar nyelv a hadseregben és a görög katholikus egyházban

Magyar Világ 1906. 37. sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 101.-112.]

 


 

A hajdúdorogi püspökség

Magyar Világ 1907. 4. sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 113.-117.]

 


 

A latin szert. főpapság és a magyar liturgia

Magyar Világ 1907. 7-8. sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 119.-128.]

 


 

Bilingvizmus a görög ritusban

Magyar Világ 1907. 6.sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 129.-133.]

 


 

 Magyar osztrák uniópolitika

Magyar Világ 1907. 9. sz., Vinitius álnév alatt [Szabó, 135.-148.]

 


 

Kuliszszatitkok - Részlet az 1900. évi római zarándoklat történetéből

Magyar Világ 1907. 10. sz., Szerző neve alatt [Szabó, 149.-153.]

 


 

Meddő kísérletek

Magyar Világ 1907. , Vinitius álnév alatt [Szabó, 155.-162.]

 


 

A görög katholikus magyarság és a nemzetiségi kérdés

Budapesti Szemle 1909. 391.sz., Szerző neve alatt [Szabó, 163.-183]

 


 

Magyarok és rutének

Budapesti Hirlap 1910. dec 8., Szerző neve alatt [Szabó, 185.-188.]

 


 

Magyarság a zsákutcában

Magyar Figyelő 1911. 10.sz., Szerző neve alatt [Szabó, 189.-199.]

 


 

Naptáregyesítés

Pesti Hirlap, 1911. junius 17., Verdicus álnév alatt [Szabó, 201.-204.]

 


 

Az új görög-katholikus püspökségről

Religio 1911. deczember 24., Szerző neve [Szabó, 205.- 210.]

 


 

A görög katholikus magyarság ügye

Alkotmány 1912. március 28., Szerző neve alatt [Szabó, 211.-213.]

 


 

Felekezeti egyetemek és a gör.kat. magyarság

Az Ujság 1912. április 28., Szerző neve alatt [Szabó, 215.- 218.]

 


 

Görög katholikus magyar püspökség

Magyar Figyelő 1912. 9. sz., Szerző neve alatt [Szabó, 219.- 223.]

 


 

 Magyar vagy román sovinizmus?

Budapesti Hirlap, 1912. május 17. , Szerző neve alatt [Szabó, 225.- 228.]

 


 

 Firczák Gyula +  1836 - 1912

Budapesti Hirlap 1912. junius 2. , Szerző neve alatt [Szabó, 229.- 233.]

 


 

Civitas Hajdudorog

Budapesti Hirlap 1912. junius 9., Szerző neve alatt [Szabó, 235.- 238.]

 


 

A gör. kat. magyarság problémája

Budapesti Hirlap 1912. julius 12., Szerző neve alatt [Szabó, 239.- 243.]

 


 

Nyílt levél - György Endre volt országgyűlési képviselő és miniszter úrhoz

Az Ujság 1912. szeptember 29., Szerző neve alatt [Szabó, 245.- 247.]

 


 

Az új görög katholikus egyházmegye székhelykérdése

Alkotmány 1912. október 1., Szerző neve alatt [Szabó, 250.- 253.]

 


 

Magyar-román béke

Budapesti Hirlap 1912. október 5., Szerző neve alatt [Szabó, 255.- 259.]

 


 

A gör. kath. magyarság ügye

Az Ujság 1912. október 20., Szerző neve alatt [Szabó, 261.- 263.]

 


 

Nyílt válasz - György Endre úrnak a hozzá intézett levelemre adott válaszára

Szerző neve alatt röpirat alakjában [Szabó, 265.- 269.]

 


 

Debrecen és a görög katolikus püspökség

Budapesti Hirlap, 1912. október 31. [Szabó, 271.- 274.]

 

 

 

 Beszédek

 

 A katholikus lelkészek kongruaügyének halogatása ellen - I. Főrendházi beszéd

Főrendiház naplója, 1899. április 24. [Szabó, 277.-282.]

 


 

Nemzetiségi politika az oltáron

Főrendházi Napló, 1899. május 10. [Szabó, 283.- 285.]

 


 

 Az országos katholikus autonomiát szervező kongresszuson tartott beszéd

Kongresszusi Napló, 1900. február 5. [Szabó, 287.- 293.]

 


 

 A katholikus autonómia halogatása ellen

Kongresszusi napló, 1912. január 23. [Szabó, 295.- 300.]

 


 

 Tiltakozás a rutén elnevezés ellen

Kongresszusi napló, 1902. február 26. [Szabó, 301.]

 


 

 A budapesti gör. kath. egyház missiószerű jellege

1909. október 24. [Szabó, 303.- 306.]

 


 

 Vagy magyar liturgia, vagy külön magyar egyházmegye

1911. június 30. [Szabó, 307.- 318.]