Polyák Mariann doktori disszertációjának nyilvános vitája

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 27-én került sor Polyák Mariann PhD-disszertációjának nyilvános vitájára. A bírálóbizottság előtt a jelölt sikeresen védte meg a "Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején" című értekezését (témavezető: dr. Őze Sándor). Az opponensek (Dr. Botlik József és Dr. Véghseő Tamás) egybehangzó véleménye szerint Polyák Mariann dolgozatának számos erénye közül kiemelkedik adatgazdagsága, mely a téma további kutatását is megalapozza.

Polyák Mariannak szívből gratulálunk és további eredményes kutatómunkát kívánunk!