Papp György műveinek jegyzéke

 1. A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatának kezdetei, Nyíregyháza, Görögkatolikus Élet, 1938

 2. Szabolcsi görögkatolikus parochiák, in:  Dienes István: Szabolcs Vármegye (Szabolcs és Ung K. E. E. Vármegyék), (Vármegyei Szociográfiák), Budapest, Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala, 1939

 3. A munkácsi püspökség eredete, Székfoglaló értekezés, Miskolc, SZEMISZ, 1940

 4. Adalékok De Camillis József munkácsi püspök működéséhez In.: Keleti Egyház 1941. évi május havi (5-77.) számából [Különnyomat], Miskolc, Keleti Egyház, 1941

 5. Az ungvári unió időpontja, Miskolc, Ludvig István Könyvnyomdája, 1941

 6. A Hajdúdorogi Egyházmegye területváltozásai, Miskolc 1942.

 7. A magyarországi gör. kath. püspökségek s a relatio dioecesana kötelezettsége, Nyíregyháza, 1942

 8. A magyar görögkatolikus szórványok egyházjogi helyzete, Nyíregyháza, Venkovics Lajos Könyvnyomdája, 1942

 9. A munkácsi egyházmegye székeskáptalanjának statutumai, (Irodalmi és Tudományos Könyvtár), Ungvár, Kárpátaljai Tudományos Társaság, 1942

 10. Magyarország prímásának joghatósága és a görögkatolikus egyház, Miskolc, Ludvig István Könyvnyomdája, 1943

 11. A magyar görögkatolikus egyház partikuláris jogforrásai, Budapest, Stádium, 1943

 12. A Tametsi-dekrétum és a keleti egyházjog I. (Dolgozatok a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Kánonjogi Szemináriumából), Budapest, Stádium, 1944

 13. Egyházmegyei zsinati jogalkotás Magyarországon a C.J.C. óta, Nyíregyháza, 1945

 14. A görögkatolikus magyarság helyzete Erdélyben, Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Részvénytársaság, é.n.

 15. A mohácsi Miatyánk,   (Görögkatolikus Szemle Kis Könyvtára), Nyíregyháza, Görögkatolikus Szemle, é.n.

 16. „Magasztalja az én lelkem az Urat” Görögkatolikus imakönyv, Toronto 1952.

 

Az oldal tartalma a forrás feltüntetésével szabadon felhasználható.