Terdik Szilveszter PhD-fokozatot szerzett az ELTE-n

Terdik Szilveszter kollégánk, a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport tagja 2012. június 25-én "summa cum laude" minősítéssel védte meg doktori disszertációját az ELTE Bölcsészettudományi Karán.  

Görögkatolikus püspöki központok művészeti reprezentációja Magyarországon címet viselő disszertációját  a Prof. Dr. Ruzsa György DSc., egyetemi tanár által vezett bizottság előtt védte meg. Dolgozatának bírálói Dr. Kelényi György DSc., egyetemi tanár és Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett PhD. habil., főiskolai tanár voltak.

Szívből gratulálunk és további eredményes kutatómunkát kívánunk!