Írások a Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának történetéhez

Összefoglaló és általános művek. Források.

Korszakokat felölelő munkák

 

 

Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története

A munkácsi püspökség történetének legalaposabb bemutatását Hodinka Antal (1864-1946) végezte el. Az 1909-ben megjelent munkája mind a mai napig alapműnek számít. Két évvel később jelentette meg a munkácsi püspökség okmánytárát, mely a kezdetektől 1715-ig 527 dokumentumot tartalmaz. A ma már nehezen fellelhető kötetek az alábbi linkekről letölthetők (a püspökség története öt, az okmánytár három pdf-fájlra van bontva):

 

Hodinka Történet 1
Hodinka Történet 3
Hodinka Történet 4
Hodinka Történet 5

Hodinka Okmánytár 1, 

Hodinka Okmánytár 2

Hodinka Okmánytár 3

 


Ernst Christoph Suttner: Der geschichtliche Weg der Kirche von Mukačevo

 


Pekar A.:  Narysy istoriï Cerkvy Zajarpattja

vol. I. Roma 1967

Pekar A.: The History of the Church in Carpathian Rus'

Fairview, New Jersey, Carpatho Rusyn Research Center, 1992


Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente

Viorel Ciubotă, Mihai Delegan, Ovidiu Ghitta, Vasile Rus, Satu Mare - Ujgorod, 2007.

 


Joannicius Basilovits: Brevis Notitia

A 18. század végén jelent meg a bazilita történetíró, Joannicus Basilovits, munkács-csernekhegyi protohigumen tollából a munkácsi püspökség története.

Brevis Notitia Fundationis Theodori Koriathovits, olim ducis de Munkacs, pro religiosis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkacs, Anno MCCCLX Factae. Exhibens seriem episcoporum Graeco-catholicorum Munkacsiensium, cum praecipuis eorundem aliorumque Illustrium Virorum Gestis, e variis Diplomatibus, Decretisque Regiis, ac aliis Documentis authenticis potissimum concinnatam. Authore R. P. Joannicio Basilovits, Ordinis Sancti Basilii Magni, in vener. Monasterio de Monte Csernek ad Munkacs Proto-hegumen, Cassoviae 1799.

 

 


Lutskay Michael: Historia Carpato-Ruthenorum in Hungaria sacra et civilis ex probatissimis Authoribus, et Documentis originalibus Archivi Dioecesani Episcopatus Munkáts desumpta.

Budae 1843, caput 81, új kiadása: Naukovyj Zbirnyk Muzeju Ukrajinskoj Kultury u Svydnyku (NZMUK), vol. 14–18. SPN, Presov, 1986–1992.

 

 


Petrov, Aleksei L.: Medieval Carpathian Rus’: the oldest documentation about the Carpatho-Rusyn Church and Eparchy

Edited with a bio-bibliographic introduction by Paul Robert Magocsi), East European Monographs, New York, 1998.

 

 


Fiedler, J., Beiträge zur Geschichte der Union der Ruthenen in Nordungarn

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Botlik József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997).

Budapest, 1997.

 

 


Bendász István: Részletek a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye történetéből.

Ungvár 1999.

 


Tövises út az egységhez. Fejezetek a kárpátaljai görög katolikus egyház történetéből. Szabó György atya gondozásában.

Ungvár – Budapest, 1999.

 

 


Zsatkovics Kálmán, Az egri befolyás és az ez ellen vívott harc a munkácsi görög szertartású egyházmegye történetében

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Zsatkovics Kálmán: A magyarországi oroszok történetírásának történelme I-II.

Századok 1890/VII. füzet.

 


Balogh Mihály – Zsatkovics Kálmán: A máramarosi görög szertartású orosz egyház és vicariátus történelme.

Ungvár. 1909.

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archivumában


Janka György: Az ezeréves Egri Egyházmegye és a görög katolikusok

Megjelent: Athanasiana 19 (2004) 145-157.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Janka György: A katolikus barokk szellemiség a magyarországi görög katolikusoknál

Athanasiana. – 1. (1995), p. 105-111.

 


Sasvári László: Ortodoxok és görög katolikusok együttélése Észak-Magyarországon a 18-19. században

Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon : Az 1984. októberében megrendezett konferencia anyaga. – Miskolc : Herman Múz., 1984-1985. – 1984, p. 147-158.

 


Kriveczky Béla: Görög katolikus falusi iskolák 1770─1848 között

Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. – (1990), p. 203-218.

 


Volodymyr Fenyc: Konfessionelle und nationale Identität des Klerus der griechisch-katholischen Diözese von Munkacevo 1771-1949

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 113-128.