Írások a magyar Görögkatolikus Egyház (Hajdúdorogi Egyházmegye) történetéről

[A Miskolci Apostoli Exarchátusnak külön aloldala készült: lásd baloldali menü]

A Magyar Görögkatolikus Egyház vázlatos története

Rövid, bevezető jellegű történeti áttekintés a Hajdúdorogi Egyházmegyéről és a Miskolci Apostoli Exarchátusról. Szerző: Véghseő Tamás

 

Our Paths - Byzantine Rite Catholics in Hungary - A Historical Retrospection by Tamás Véghseő

 

 

 

Az oldal tartalma

 

Út a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításig. A hajdúdorogi mozgalom és a magyar liturgikus nyelv

A Hajdúdorogi Egyházmegye története a két világháború között

A Hajdúdorogi Egyházmegye története a II. világháború után

A székelyföldi görögkatolikusok

Egyházközség-történetek

 

 

 

 

 

 

Út a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításig

A hajdúdorogi mozgalom és a magyar liturgikus nyelv

 

 

 

 

Cârja Cecilia: Biserică şi politică. Înfiinţarea Episcopiei de Hajdúdorogh,

Cluj-Napoca 2012.

Abstract in English

 

 

 

 

 

 

 


 

Szabó Jenő: A görög-katholikus magyarság utolsó kálvária-útja, 1896−1912

Budapest 1913

 


Szabó Jenő: Egy bukaresti tanár a hajdúdorogi egyházmegyéről

Magyar Figyelő, 1913. október 1. 

 


Grigássy Gyula: A magyar görög katholikusok legújabb története

Ungvár, 1913.

 

 


Melles Emil: Magyar liturgia

Katholikus Szemle 16. kötet, 1902.

 


Rajner Lajos: A görög szertartású katholikus magyarok mozgalma a magyar liturgia ügyében

Katholikus Szemle 16. kötet, 1902.

 


B. Papp János: Hajdúdorog küzdelme a Magyar Görög Katolikus Egyházmegye felállításáért

Hajdúdorog, 1996.

 

 


Bánffy Dezső: Magyar nemzetiségi politika

Budapest 1903.

A magyar görög katolikusokról: a 23. fejezet (186. o.).

 

 


Janka György: A hajdúdorogi külhelynökség története

Megjelent: Ivancsó, I., (szerk.) Liturgikus örökségünk I. (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék 8.), Nyíregyháza, 2002, 7-16.

 

 


James Niessen, Hungarians and Romanians in Habsburg and Vatican Diplomacy: The Creation of the Diocese of Hajdudorog in 1912

The Catholic Historical Review, LXXX, 2 (Washington, D.C., 1994), pp. 238-257.

 

 


Gabriel Adriányi, Die Bestrebungen der ungarischen Katholiken des byzantinischen Ritus um eigene Liturgie und Kirchenorganisation um 1900,

Ostkirchliche Studien, XXI (Wurzburg, 1972), pp. 116-131.

 

 


Emlékkönyv a görög szert. katholikus magyarok római zarándoklatáról

A magyar liturgikus nyelv elfogadásáért és egy magyar görög katolikus egyházmegye felállításáért küzdő görög katolikus magyarok az 1900. évi szentév során római zarándoklatot szerveztek, hogy a pápa elé terjesszék kérésüket. A szervező hazatérésük után a zarándoklat elbeszélését és a XII. Leó pápának átadott emlékirat szövegét díszes albumban adták ki.

 


Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története

Farkas Lajos (1821-1894), a hajdúdorogi mozgalom egyik elindítója, halála után két évvel jelent meg György Endre szerkesztésében a mozgalom történetét bemutató mű.

Letölthető pdf-változatban is.

 


Janka György: A magyar liturgikus nyelv és a makói görög katolikusok

A tanulmány megjelenési helye: Athanasiana 9 (1999) 51-70.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

Olasz nyelvű változat:

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles e la questione della liturgia greco-cattolica ungherese

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Sasvári László: A mai magyar görög katolikusok ősei a 18. században

Vigilia. – 64. (1999) 6., p. 439-442.

 


Bura László: A keleti szertartású kereszténység múltja és jelene Szatmárban. Magyar görög katolikusok a Szamosháton /Szatmár megyében

Magyar egyháztörténeti vázlatok. – 13. (2001) 3-4., p. 103-120.

 

 


Bacsó János: Miklósy István hajdúdorogi püspök (1913-1937)

kézirat, licencia-dolgozat

 

 


 

Pusztai Bertalan: Discursive Tactics and Political Identity: Shaping Hungarian Greek Catholic Identity at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries

National Identities, VII. (2005) 2. 117–131.

 

 


Românii greco-catolici şi Episcopia de Hajdúdorog (1912), ediţie, studiu introductiv şi note Cecilia Cârja,

Cluj-Napoca 2009, Documenta Ecclesiastica, Presa Universitară Clujeană, ISBN:         978-973-610-946-1 493 p.

 

 

 

 


Ion Carja: La Santa Sede e l'identità nazionale romena nel contesto della fondazione del Vescovado di Hajdudorogh (1912),

Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice / Annuario dell'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici, Cluj-Napoca, I/2004, p. 152-161.


 

 

Ion Cârja: L’arciduca Francesco Ferdinando e i romeni greco-cattolici nel contesto della creazione della dioscesi di Hajdudorogh (1912),

Quaderni della Casa Romena 3 (2004): Studi di storia, di critica e di teoria letteraria raccolti e pubblicati da Ioan-Aurel Pop e Cristian Luca, Bucarest: Casa Editrice dell’Istituto Culturale Romeno, 2004, 341-352

 


Véghseő Tamás: A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának közvetlen előzményei

ATHANASIANA 35: pp. 109-121. (2013)

 


Véghseő Tamás: Netzhammer bukaresti érsek és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása

ATHANASIANA 37: pp. 111-128. (2013)

 

 

A Hajdúdorogi Egyházmegye a két világháború között

 

 

Norbert Spannenberger: Ein Phänomen im Grenzraum. Zur konfessionellen und nationalen Identität der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 153-166.

 

 


Atanáz Orosz: Die Identität des griechisch-katholischen Klerus in Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 167-176.

 

 


Papp Giorgio: Voci romene contro la diocesi di Hajdudorog

Budapest 1942.

 


Pirigyi István: Papnevelésünk 1912-1950 között

Megjelent: Örökség és küldetés. 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga: 2000. október 2-3 / szerk. Janka György. – Nyíregyháza, 2001.

 


Katkó Márton Áron: Az 1914-es debreceni merénylet

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 289-321.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Janka György: A magyar görög katolikus egyház jubileumi ünnepségei a 20. században

A tanulmány megjelenési helye: Athanasiana 22  (2005) 175-186.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Janka György: Miklósy István püspök (1913−1937) a korabeli görög katolikus sajtó tükrében

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 335-344.

 

németül

Janka György: Das Bild von Bischof István Miklósy (1913−1937) in der zeitgenössischen Presse

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 323-333.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Szabó Jenő: Katholikus ritusaink jogviszonya és a világháború

Katholikus szemle, 1920. (34. évf.) 5. sz. 257-262. old.

 


Véghseő Tamás: Miklósy István hajdúdorogi püspök utódlása: Új adatok a budapesti nunciatúra levéltárából

In: Tusor Péter (szerk.), Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok): Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. 466 p. Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2012. pp. 325-341. (Bibliotheca historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1.; 8.)

 

 

Véghseő Tamás: Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus és a magyar görögkatolikusok

In: Ivancsó István (szerk.): Liturgikus Örökségünk XII. ASz 1938-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulója alkamából 2013. november 28-án rendezett szimpozion anyaga. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2013.11.28 Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, pp. 9-15.(ISBN:978-615-5073-24-3)

 

 

 

 

A Hajdúdorogi Egyházmegye története a II. világháború után

 

 

 

Janka György: A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola története

Megjelent: Örökség és küldetés. 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga: 2000. október 2-3 / szerk. Janka György. – Nyíregyháza, 2001.

 

 


Janka György: Die Geschichte der Sankt-Athanas-Hochscule für Griechisch-Katholische Theologie

Megjelent: Studia Theologia Catholica Universitatis Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, LI (2006) 39-50.

 

 


Janka György: Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a görög katolikus kispapok

Megjelnt: Sikolya, L., (szerk.), A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. Tudományos Ülésének Előadás – Összefoglalói Nyíregyháza 2001, 105.

 


Véghseő Tamás: Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után

Balogh Margit (szerk.): Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után = Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Madarsku po roku 1945. Budapest (Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica ; 2) (Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca; 2.),  289-294.

szlovákul:

Hľadanie cesty medzi vnútenými dráhami: gréckokatolíci v Maďarsku a na Ukrajine po roku 1945

Balogh Margit (szerk.): Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után = Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Madarsku po roku 1945. Budapest (Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica ; 2) (Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca; 2.),  295-301.

 

A székelyföldi görögkatolikusok története

 

 

 

 

 

Scheffler János: Az erdélyi rítusváltoztatások

Magyar Szemle, 1942, XLII. 1. 7–12.


 

 

Lukács Imre Róbert: A politikai események befolyása a rítusváltoztatásra 1912–1930 között

Studia Theologica Transsylvaniensia, 2009, XII. 67–97.

 


 

Lukács Imre Róbert: A görög katolikusok helyzete Erdélyben az első világháború után

Iustum Aequum Salutare, 2010, VI. 1. 65–78.


 

 

 

Ilyés Zoltán: „…mentsük ki őket az oláh polip ölelő karjaiból”. A hajdúdorogi görög katolikus püspökség szervezése Csík megyében

Megjelent: Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE néprajz – kulturális antropológia tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére, Szerkesztette: Vargyas Gábor, Studia Ethnologica Hungarica XIII (sorozatszerkesztő: Pócs Éva), Pécs 2011, 737-754.

 


 

Ilyés Zoltán: A szakrális táj történeti szerveződése Gyimesben

 


 

Ilyés Zoltán: A görög katolikusok identitásváltásának különböző útjai az egykori Csík-megyében (19.sz. közepe-1948)


Ilyés Zoltán: „Kozsókos mefisztók” és „hazaszerető papok” – A csíki görög katolikus papság igazodás-kényszerei a Millenium évtizedében

In A. Gergely András – Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Budapest, Nyitott Könyvműhely, 2007, 167–178.

 


 

 

Ilyés Zoltán: „Magyarul beszélünk”. Etnikai identitás, akkulturációs stratégiák a csíkszépvízi görög katolikus egyházközség hívei körében a 19. század közepétől 1948-ig.

In Borbély Éva – Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kolozsvár, 1999, Kriza János Néprajzi Társaság. /Kriza Könyvek, I./ 6–21.

 

 

 

Egyházközség-történetek

 

 

 

Pirigyi István - Ivancsó István: A debreceni görög katolikus egyházközség története

Debrecen 1993

 

 

 

 


 Véghseő Tamás: Budapesti Görög Katolikus Paróchiák

In: Beke Margit (szerk.): A Katolikus Budapest: Általános történeti szempontok, plébániák. 1204 p. Budapest: Szent István Társulat, 2013. pp. 1167-1181.

 

 

 


Pirigyi István - Farkas József - Papp András: A mátészalkai görög katolikus egyházközség

A templom felszentelésének 50. évfordulója alkalmából, Mátészalka 1998.