Görög katolikus egyházak a történelmi Magyarországon

A 17-18. században Magyarországon létrejött görög katolikus egyházak történetét alapvetően négy régióra bontva vizsgálhatjuk. Az első régió a történelmi Munkácsi Egyházmegye, mely az egykori Magyarország tizenhárom északkeleti vármegyéjére terjedt ki. Görög katolikus egyháza az 1646-ban megkötött ungvári unióval jött létre. Néhány évtizeddel később két másik közeli régióban is fejlődésnek indul a görög katolikus egyház. A 17. század utolsó évtizedében először a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén, majd pedig Erdélyben csatlakoznak keleti szertartású keresztények a római katolikus egyházhoz. A három régió egymással szoros kapcsolatban állt: az egyházszervezet kialakulása és fejlődése során az egyházmegyei határok többször változtak. A régiókban élő népek közül ruszinok, románok, szlovákok és magyarok alkották a görög katolikus egyházakat. Időrendben a negyedik régióban, a Délvidéken indult útjára legkorábban az uniós mozgalom (a 17. század elején), de a délszláv népek között nem ért el jelentős sikereket.

 

A könnyebb átláthatóság érdekében a honapon közzétett történeti írásokat az alábbi címszavak köré csoportosítjuk:

A történelmi Magyarország görög katolikus egyházait tárgyaló írások. Általános művek

Keleti kereszténység a középkori Magyarországon

Munkácsi Egyházmegye

Hajdúdorogi Egyházmegye - Magyar Görög Katolikus Egyház

Eperjesi Egyházmegye - Szlovák Görög Katolikus Egyház

Partiumi és Erdélyi görög katolikusok - Román Görög Katolikus Egyház

Délvidéki unió - Kőrösi Egyházmegye

Szerzetesek - kolostorok

Máriapócs