Megjelent a Keleti Kódex

Megjelent a Keleti Egyházak Kánonjainak Kódexe (CCEO 1990) magyar fordításban (fordította: Rihmer Zoltán).

Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, vol. 1.

A kötet megvásárolható a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.)

vagy a Püspöki Hivatalban (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.).

Megrendelhető a megrendeles.ca@gmail.com címen.

Ára: 2.400 Ft (+ 585 Ft - ajánlott küldeményként 810 Ft - postaköltség megrendelés esetén)