Terdik Szilveszter János

Terdik Szilveszter János

 

Egyetemi tanulmányok

 

1995-2002. ELTE művészettörténet, tanárképzés
1998- 2002. ELTE régészet (diploma: 2005, középkor szakirány)
1998- 2003. PPKE hittanár
2003- 2006. ELTE Művészettörténet Doktori Iskola (PhD), ösztöndíj, abszolutórium Téma: A magyarországi görög katolikus püspöki központok művészeti reprezentációja a 18. században Témavezető: Dr. Galavics Géza akadémikus

 

Konferenciák, előadások

 

1. 2000. április, Debreceni Örmény Kisebbségi Önkormányzat meghívására: Középkori örmény kolostorok – diaképes úti beszámoló
2. 2001. június 21-23, A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről, Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: „…Orthodoxi Patres et Doctores, pariter Graeci et Latini...”- görög és latin egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában
3. 2001. november, ELTE BTK Olasz Tanszék, a 80 éves Jászay Magda köszöntésére szervezett konferencia, előadás: Ihletett egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában
4. 2002. május, PPKE művészettörténet tanszék, előadás: A velencei Szent Márk Bazilika keresztelőkápolnája
5. 2003. június 26-29, A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységről, Kelet és Nyugat: egység és sokféleség a korai egyházban, Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: Angyali hierarchiák ikonográfiája a középkori keleti és nyugati hagyományban
6. 2002. október, „Docete” Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában címmel rendezett konferencián tartott korreferátum
7. 2003. szeptember 19. és október 3-4. Szakrális művészet - szakralitás a művészetben az ezredfordulón címen rendezett konferencia egyik szervezője és moderátora
8. 2004. jún. 24-27. A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája az ókori kereszténységről, „És emberré lett…” Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: Ádám teremtésének ikonográfiája a szicíliai mozaikokon
9. 2004. nov. 25. Pápai Református Teológiai Akadémia, előadás: Katolicizmus és ikonfestészet
10. 2005. július 21-22. Ravello, Il culto di San Panteleone martire című konferencián előadás: Il culto di San Panteleone nella chiesa latina in Ungheria
11. 2005. november 21-22. „Téged jöttünk köszönteni” Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán, Máriapócs, előadás: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai
12. 2006. június 29 - július 1. A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája az ókori kereszténységről, Az egyházatyák és a Szentírás, Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: Szent Pál és Aranyszájú Szent János – Mester és tanítvány kapcsolata a bizánci ikonográfiában
13. 2006. szeptember 29-30. „Rómából Hungáriába” Nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camillis (1641-1706) munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, előadás: A bikszádi monostor kegyképének eredete
14. 2006. november 29-30. Folklór és Történelem. Tudományos konferencia az MTA Néprajzi Kutató Intézetében, Budapest Aktualizált történelem – Konstantinápoly ostroma a moldvai kolostorok freskóin
15. 2007. február 10. Középkori templomépítészet Erdélyben V. Tudományos konferencia, Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum Csegöld középkori temploma
16. 2007. február 15. Az együttműködés példái: tárgymentő és feltáró folyamatok „Az ikonosztázion feltárásától a rekonstrukcióig”, a Néprajzi Múzeum - Képzőművészeti Egyetem együttműködésének eredményei, munkabeszámoló, Néprajzi Múzeum, Budapest A magyarkomjáti ikonosztázion múzeumi története: tárgytörténet
17. 2007. október 11. A kulturális örökség megőrzése. Feltételek és lehetőségek, munkabeszámoló, Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum Egyházi művészet Szatmárban
18. 2007. november 23-24. Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza „Sculptor Constantinopolitanus” – Egy görög fafaragó Máriapócson
19. 2007. november 30 – december 2. Fiatal művészettörténészek konferenciája I., Kolozsvár, Gian Battista Martinelli és Balázsfalva – Egy görög katolikus püspöki központ kiépülése a 18. században
20. 2008. április 16-17. „A liturgia mint összművészet: szó, zene, kép” című tudományos konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba ”Mert te vagy a feláldozó s aki feláldoztatol, az elfogadó s aki kiosztatol, Krisztus Istenünk.” A mennyei liturgia erdélyi ábrázolásairól
21. 2008. április 21-23. A Colligite fragmenta! – örökségvédelem Erdélyben című konferencia, ELTE BTK, Budapest A balázsfalvi kastély egykori kápolnája
22. 2008. június 14. Szépművészeti Múzeum Budapest, Tudományos Szakkör "A föld, mintha meg volna áldva, minden bőven terem, a tudomány és a művészetek virágoznak" Az ungvári görög katolikus püspöki székhely kiépítése Mária Terézia korában
23. 2008. október 18-19. Középkori templomépítészet Erdélyben VI. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza Kaplony monostorának újjáépítése Károlyi Sándor idejében
24. 2009.május 6-8. A Colligite fragmenta! – örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken című konferencia, ELTE BTK, Budapest Felvidékről és Kárpátaljáról származó ikonosztázok a Néprajzi Múzeumban
25. 2009. június26-27. Új kutatások és elméletek a helytörténet-írásban, Megyei Múzeum, Szatmárnémeti Szatmár vármegye középkori templomaira vonatkozó, újkori források a Károlyi levéltárban
27. 2009. augusztus 7. Az „Ott, ahol a Kelet a Nyugattal találkozik - a lublini Szentháromság-kápolna” című konferencia, Debrecen, Déri Múzeum Ortodox mesterek munkái katolikus templomokban - Néhány erdélyi példa

28. 2009. november 12-14. Bacsinszky András munkácsi püspök és kora. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza Az egykori jezsuita templom székesegyházzá alakítása Ungváron, Bacsinszky András idejében

29. 2009. december 17. Konferencia Bacsinszky András munkácsi püspök emlékére. Görög Katolikus Szeminárium, Ungvár, La trasformazione in Cattedrale della chiesa dei gesuiti a Ungvár nell’ epoca di Bacsinszky

30. 2010. szeptember 24. Bizánci szertartású keresztények Kelet és Nyugat határán. Pécs, Lenau-Ház,             Útkeresés – A görög katolikusok művészete a XIX. században

31. 2010. október 7-10. VII. Középkori egyházi építészet Erdélyben konferencia, Szatmárnémeti. Középkori eredetű görög katolikus templomok a történeti Szatmár vármegyében

32. 2011. január 28-29. Középkori egyházi építészet Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Kutatások és értelmezések, Szatmárnémeti. Fatemplomok Szatmárban

33. 2011. május 26-28. Magyar és román vallásos művészet a középkortól napjainkig. Kulturális és szellemi párbeszéd Kelet és Nyugat között. Francia Intézet, Budapest. A balázsfalvi Szentháromság görög katolikus székesegyház: keleti és nyugati hatások

34. 2011. június 3. A zarándokhely: hit, kultúra, emberség. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest. A máriapócsi kegytemplom: együttélő hagyományok. 

35. 2011. szeptember 3. „Húsz év helytörténeti kutatásai Szatmárban” Konferencia a Szent István Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, Szatmár megyei Múzeum, Szatmárnémeti. Görög katolikus művészet a 18. századi Partiumban

36. 2011. október 15. Gyökereink – múltunk – Jelenünk 1691-2011. A görögkatolikus jelenlét évszázadai Szatmárnémetiben. Szent Miklós - templom, Szatmárnémeti. Görögkatolikus művészet Szatmárban – Néhány fontos emlék

37. 2012. február 18. A hajdúdorogi Egyházmegye Centenáriumának nyitó ünnepsége. Görögkatolikus Általános Iskola, Hajdúdorog. Egyházmegyénk szíve: a hajdúdorogi székesegyház

38. 2012. március 23. Műemlékvédelem Erdélyben V. Szováta. Újraolvasott források - Adatok a gyulafehérvári székesegyház barokk berendezésének történetéhez. 

39. 2012. május 11. Az egyház mint kultúrahordozó. Az egyházak szerepe a kultúra közvetítésében Közép- és Kelet-Európában. Tudományos műhelykonferencia, PPKE BTK, Piliscsaba. Különböző hagyományok együttélése – görögkatolikus művészet a 18. század második felében

40. 2012. május 21. A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc, SZAB székház, Szeged. Balkáni mesterek görögkatolikus püspökök szolgálatában (18. század)

41. 2012. június 2. „Kitartásban a siker!” A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912), Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. Magyaros törekvések a görögkatolikus egyház művészetében

 

 

Publikációk

 

Tanulmányok

 1. A heroikus barokk eszményei és a középkori hagyomány összefüggései Zrínyi eposzában. In: Reggeli fényben – diákantológia. Győr 1994, 51-63.
 2. A legszentebb Istenszülő elszenderülésének ikonja. Pannonhalmi Szemle, III. 1995. 1. szám, 104-117.
 3. „Madonna delle Vittorie”, a pócsi Mária tiszteletéről Venetóban. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1999/1-2, 153-161.
 4. (az előző javított és bővített változata, képmelléklettel:) „Madonna delle Vittorie”- A pócsi Mária-ikon kultuszának hatásai Venetóban. In:  Keller Márkus – Terdik Szilveszter (szerk.:) Studia Ignatiana I. Budapest 2001, 123-144.
 5. A barokk templom művészettörténeti leírása. In: Vásárhelyi Anzelm (szerk.): A béli Szent Mauríciusz monostor története 1018-1998. Bakonybél 2002, 107-138.
 6.   „…Orthodoxi Patres et Doctores, pariter Graeci et Latini...”. In: Studia Patrum 1. Nemeshegyi Péter - Rihmer Zoltán (szerk.): A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, 2001. június 21-23.), Budapest 2002, 315-333.
 7. Ihletett egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában. In: Tima Renáta(szerk.): Kapcsolatok – Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére. Budapest 2002, 59-80.
 8. 2002. január: ELTE BTK művészettörténet szakán jeles minősítést nyert szakdolgozat: A velencei Szent Márk Bazilika keresztelőkápolnájában található kupolamozaikok ikonográfiája, Konzulens: Eörsi Anna)
 9. „Unus Dominus, una fides, unum baptisma”- a velencei keresztelőkápolnáról. Pannonhalmi Szemle X. 2002. 2. szám, 119-134.
 10.  2003. szeptember: PPKE HTK hittanár szakán jeles minősítést nyert szakdolgozat: Rácz Demeter. Egy görög katolikus mecénás a 18. században, Konzulens: Török József 
 11. A vallás, a kultúra és a nemzet emlékműve – A nagyszebeni ortodox székesegyházról. In: Keller Márkus (szerk.): Szemközt a történelemmel. Studia Ignatiana III. Budapest 2003, 49-108.
 12. Szakrális művészet - szakralitás a művészetben az ezredfordulón (Csanádi Szilviával, Garami Grétával és Nagy Villővel közösen). Utóirat, a Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete III. (2003) 6. szám, 49-52.
 13. Ad imaginem Dei. Vigília 69. (2004), 623-626.
 14. A templom művészete, vagy a művészet temploma. Az 1908-as egyházművészeti kiállítás és recepciója. Pannonhalmi Szemle XII. 2004. 4. szám, 91-106.
 15. Katolicizmus és ikonfestészet. In: Xeravits Géza (szerk.): Ikonográfia ökumenikus megközelítésben. Pápa - Budapest 2005, 61-90.
 16. 2005. május, ELTE Régészet, jeles minősítést nyert szakdolgozat: Középkori épületek recepciója a 18. században – Károlyi Sándor építkezései Szatmár-megyei birtokain. Konzulens: Laszlovszky József
 17. A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai. In: Ivancsó István (szerk.): A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Nyíregyháza 2005, 49-61.
 18. Múzeumi leletmentés – A magyarkomjáti ikonosztázionról (Kutas Eszterrel, Szacsvay Évával, Puskás Bernadettel közösen). Magyar Múzeumok 2006. Nyár, 1-5.
 19. Csegöld középkori temploma és a csegöldi táblaképek. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle XLII. (2007), 176-192.
 20. „Elsőrendű ipari termékek” A Néprajzi Múzeum két ikonosztázionjáról. Néprajzi Értesítő LXXXVIII. (2006), 143-155.
 21. Aktualizált történelem, Konstantinápoly ostroma a moldvai kolostorok freskóin. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem (Folklór a magyar művelődéstörténetben). Budapest 2007, 268-277.
 22. Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus mecénás. A Jósa András Múzeum Évkönyve XLIX. (2007), 333-380.
 23. A magyar szent királyok ábrázolásai román orthodox templomokban. In: Kerny Terézia (szerk.): Szent Imre 1000 éve, Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. Székesfehérvár 2007, 96-98.
 24. Az erdődi vár építkezései Károlyi Sándor korában. Satu Mare, studii şi comunicări seria arheologie XXIII-XXIV/I. 2006-2007, Satu Mare 2008, 239-288.
 25. A bikszádi monostor kegyképének eredete. In: Véghseő Tamás (szerk.): „Rómából Hungáriába”, Nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camillis (1641-1706) munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján. Nyíregyháza 2008, 321-345.
 26. A tanulmány olasz nyelvű változata: L’origine dell’icona miracolosa del monastero di Bikszád. In: Tamás Véghseő (ed.): Da Roma in Hungaria, Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukacevo (1689-1706). Nyíregyháza 2009, 295-317.
 27. Hagyományok metszéspontjában - Magyar görög katolikus templomok a 20. században. Utóirat, a Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete VIII. (2008), 5-8.
 28. A máriapócsi kegytemplom építésére és belső díszítésére vonatkozó, eddig ismeretlen források. A Jósa András Múzeum Évkönyve L. (2008), 525-570.
 29.  „Kitűnő munka, kiváló versenyképesség és nagybanitermelés.” Rétay és Benedek egyházi műiparintézete. Fons XV. (2008), 325-360.
 30. Mária-szimbólumok a balázsfalvi székesegyház ikonosztázán. In: Kerny Terézia – Tüskés Anna (szerk.): Omnis creatura significans. Budapest 2009, 201-207.
 31. Újabb Eredmények a Munkácsi Egyházmegye művészetének föltérképezésében. Athanasiana 30. (2009), 119-150. 
 32. A balázsfalvi kastély egykori kápolnája. In: N. Kiss Tímea (főszerk.): Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Budapest 2009, 100-115. 
 33. Kaplony monostorának újjáépítése Károlyi Sándor (1669-1743) korában. A Jósa András Múzeum Évkönyve LI. (2009), 335-369. 
 34. Transzformacija Cerkvi jezujitiv v Uzshorodi u Katedru za csasziv Bacsinszkoho I-II. Blahovisznik - Zsurnal mukacsivszkoji hreko-katolickoji Eparhiji, 2010. 2. szám, 18-19., 3. szám,  18-19.
 35. Ján Rombauer a gréckokatolíci. Tendencie v maliarstve Mukačevskej gréckokatolíckej eparhie na prelome 18. a 19. storiča. In: Beňová, Katarína (ed.): Ján Rombauer (1782-1849). Levoča, Petrohrad, Prešov. Bratislava 2010, 129-144.
 36. „Scupltor constantinopolitanus” Un intagliatore greco a Máriapócs nel Settecento. In: Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles. Nyíregyháza 2010, 101-110. 
 37. Adatok az abodi görög katolikus templom történetéhez. Athanasiana 31. (2010), 129-156. 
 38. Az angyali karok ikonográfiája a középkori Kelet és Nyugat művészetében. Studia Patrum 3. Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia. Válogatás a Magyar Patrisztika Társaság III. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból, szerk. Bugár M. István és Pesthy Mónika. Budapest 2010, 279-298.
 39. Középkori eredetű görög katolikus templomok a történeti Szatmár vármegyében. Athanasiana 32 (2010), 119-134 
 40.  Palkovics György (1763-1835) kanonok esztergomi lakóháza. „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére, szerk. Bubryák Orsolya. Budapest 2010, 717-727. 
 41. A krasznabélteki és az erdődi templom újjáépítése a XVIII. században. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LII. (2010), 329-348. 
 42. Avaslekence fatemploma, Avasfelsőfalu – Skanzen; Szilágykorond, ortodox templom; Bikszád, ortodox templom. Középkori egyházi építészet Szatmárban, szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza 2011, 383-394.  
 43. Görög katolikus püspöki központ kiépítése Balázsfalván a 18. században. Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690 – 1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János. Marosvásárhely – Kolozsvár 2011, 85-116.

 

Könyvek társszerzőjeként

 1. Szent Mihály és Gábor arkangyalok templom, Nagypeleske, Romániai magyar görög katolikus templomok 1. Nagypeleske 2006, Pallai Bélával közösen
 2. Szent Demeter a művészetben. In: Tóth Péter 8szerk.): Magyarország elfeledett védőszentje, Szent Demeter. Budapest 2007, 158-205.
 3. Arhitectura eccleziastică din Satu Mare, Szatmár egyházi építészete, Ecclesiatical Architecture of Satu Mare, szerk. Szőcs Péter Levente. Satu Mare 2007.

 

Recenzió

 1. A görög katolikus egyház művészete, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XLIII (2008), 557-559.
 2. Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete. Hagyomány és megújulás. Debreceni Szemle 2009. 2. szám, 269-271.
 3. Bronzikonok reneszánsza. Pannonhalmi Szemle XVIII. 2010. 2. szám, 101-103.