Véghseő Tamás

Bakos Zoltán felvétele

Dr. Véghseő Tamás PhD

szül. év. 1971.

 

Egyetemi tanulmányok

 

Baccalaureatus: Pontificia Università Gregoriana (Roma), 1993, filozófia
Baccalaureatus: Pontificia Università Gregoriana (Roma), 1996, teológia
Licencia: Pont. Università Gregoriana (Roma), 1999, egyháztörténelem
Doktorátus: Pont. Università Gregoriana (Roma), 2004, egyháztörténelem
Honosítva: Debreceni Egyetem, 2005, PhD történettudomány

 

 

 

 

Oktatási tevékenység

 

2000- : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, megbízott előadó
2004- : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Levelező Tagozat Hittanár Szak, főiskolai docens.
2004-2008: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Új- és Legújabbkori Tanszék, megbízott előadó 2006-: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, megbízott előadó
2001-2002: Érseki Hittudományi Főiskola Esztergom, megbízott előadó
2012- : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár, rektor

 

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

 

Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett filozófiai (1993) és teológiai (1996) baccalaureatust. 1999-ben az egyetem egyháztörténeti Karán licenciátust szerzett egyháztörténelemből. Ugyanott 2004-ben védte meg doktori disszertációját, amit a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori iskolája honosított 2005-ben (PhD történettudomány). 2000-től a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán oktat metodológiát, latin nyelvet, 2004-től pedig egyháztörténelmet a levelező és nappali tagozatos hallgatók számára. 2006-tól oktat a licencia képzésben is. 2004-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Tanszékén, 2006-tól pedig a Történettudományi Doktori Iskolában tart egyháztörténeti előadásokat és szemináriumokat.
Szervezője
- a „Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai” című nemzetközi tudományos konferenciának Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján, Nyíregyháza, 2008. november 22-24.
- a "Rómából Hungariába" című nemzetközi tudományos konferenciának Joannes Josephus De Camillis munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján, Nyíregyháza, 2006. szeptember 29-30.
- a "Bacsinszky András munkácsi püspök és kora" című nemzetközi konferenciának, Nyíregyháza, 2009. november 12-14.
2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának „Klebelsberg Kunó” kutatói ösztöndíjával a római Propaganda Kongregáció levéltárában végez kutatásokat (2 hónap).
2009-től az OTKA 78739 „A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése:a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése” elnevezésű kutatási program által támogatott „Görög Katolikus Örökség” kutatócsoport vezetője.
2012-től a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola rektora

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 

- MTA Fiatal Kutatók Testületének tagja: 2008-

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mentálhigiéniás Közalapítvány kuratóriumi tagja: 2008-

- Magyar Történeti Társulat tagja: 2007-

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola Külső alapító tag: 2006. -

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja: 2006 -

- MTA Köztestületi Tag: 2005 -

- MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete: 2005

 

Oktatói tevékenységének kezdete az Intézményben: 2000.

 

Publikációk

 

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a MTA Köztestületi Publikációs adatbázisban: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10000142

 

Konferenciák

 

1. MTA Sz.-Sz.-B.megyei X. Közgyűlésével egybekötött Tudományos Ülése
2001.09.29
Előadás: Egyházi életút a XVII. századi Magyarországon. Benkovich Ágoston OSPPE (1632-1702), misszionárius, rendfőnök és váradi püspök
 
2. A Magyar Tudomány Napja 2001. /Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Közalapítvány Nyíregyháza
2001. 10. 29.
Előadás: Pálos misszionáriusok vitája a bécsi nunciussal 1672-ben. A kora újkori magyarországi katolikus belső missziók történetéhez
 
3. MTA Sz.-Sz.-B.megyei Tudo-mányos Testületének 10 éves Jubileumi Közgyűléssel egy-bekötött Tudományos ülése
2002. 09. 28-29.
 
4. Magyar Tudomány Napja /Magyar Tudományos Közalapítvány, Nyíregyháza
2002. 11. 11.
 
5. A MTA Sz-Sz-B. megyei Tudományos Testületének XII. Közgyűlésével egybekötött Tudományos Ülése
2003. 09. 27.
 
6. „Domonkosok kultúrateremtő szerepe a legújabb korban” Nemzetközi konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba
2003. október 27-28.
 
7. Magyar Tudomány Napja /Tudományos Közalapítvány Nyíregyháza/
2003. 11. 11.
 
8. Internationale Konferenz "Religions- und Kulturgeschichtsschreibung im Donauraum: Forschungsstand, Initiativen, Methoden, Theorien", Internationales Zentrum der Universität von Tübingen
2004. szeptember 15-19. Freudenstadt, Németország
Előadás: Geschichtsschreibung der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn: Forschungsstand, Aufgaben und Perspektiven,
 
9. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
2004. november 8-10.
Előadás: A jezsuiták és a pálos rend kapcsolata a 17. században,
 
10. „Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében”, tudományos konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsabán
2005. április 22.
 
11. Dedicstvo a buducnost, Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Presov
2005. szeptember 30.
Előadás: La formazione dei futuri sacerdoti nell'eparchia di Hajdúdorog. Quadro storico e prospettive future
 
12. V. Liturgikus szimpozion a vatikáni magyar nyelvű liturgia 40. évfordulója alkalmából.
2005. november 17
Előadás: Magyar nyelvű bizánci szertartású Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában 1965. november 19-én. A történelmi háttér.
 
13. Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán. Máriapócs
2005. november 21-22.
Előadás: Korrajz a harmadik könnyezés idejéről.
 
14. "Rómából Hungariába. Nemzetközi tudományos konferencia Joannes Josephus De Camelis munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján, Nyíregyháza
2006. szeptember 29-30.
Előadás: Il cardinale Leopoldo Kollonich e i greco-cattolici dell'eparchia di Munkács
 
15. Healing of Memories Szatmárnémeti/Csenger
2006. november 7-8
Előadás: A Görög Katolikus Egyház története a magyarországi Szatmárban
 
16. A 20. századi egyháztörténet kutatásának módszertani problémái. Tudományos emlékülés Hetényi Varga Károly halálának ötödik évfordulója alkalmából. Pécsi Hittudomány Főiskola
2007. február 22.
 
17. Holokauszt Emlékkonferencia Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ
2007. április 17.
 
18. Scienza canonistica orientale: personaggi e dottrine Nyíregyháza - Ungvár
2007. április 20-22.
Előadás: Nikolaus Nilles: canonista gesuita studioso dell’Oriente cristiano
 
19. Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert Ulm, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
2007. május 10–12.
Előadás: Die Union mit der katholischen Kirche als Integrationsfaktor in Ungarn an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert.
 
20. Nemzetközi konferencia a Nagyváradi Görög Katolikus Egyházmegye felállításának 230. évfordulóján Nagyvárad
2007. május 11-13.
Előadás: Referintele functionarii Bisericii Greco-Catolice de Oradea sub propavaduirea epuscopului Agoston Benkovich (1682-1702) - felolvasva
 
21. Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után Konfesie, cirkevná politika, identita po roku 1945 na Slovensku a v Maďarsku A Magyar–Szlovák Történész Bizottság konferenciája. Budapest MTA Társadalomkutató Központ
2007. június 13–15.
Előadás: Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után
 
22. Felekezetek az Igazság szolgálatában Történelem – Teológia – Önazonosság (1500–2000), Tudományos konferencia. PPKE – Babes-Bolyai TE Esztergom
2007. október 25-26.
Előadás: Kollonich Lipót és a görög katolikusok
 
23. A piarista rend Magyarországon. PPKE BTK
2007. november 5-6.
 
 
24. Symbolae. Wege der Erforschung der griechisch-katholischen Erbe. Internationale Konferenz zum Andenken an den 100. Todestag von Nikolaus Nilles SJ.
2007. november 23-24.
 
25. GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKUVO SVETLE VÝROČÍ Eperjes
2008. november 4-5.
Előadás: A római Collegium Germanicum et Hungaricum és a görög katolikus egyházak
 
26. VALLÁS ÉS MŰVELTSÉG A KORA ÚJKORBAN Szakkönyvek bemutatója. Debreceni Akadémiai Bizottság
2008. november 11.
Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás, Nyíregyháza, 2008. Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett kopnferencia tanulmányai, szerk. Véghseő Tamás, Nyíregyháza, 2008.
 
27. "60 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite Greco-Catolică". 1 decembrie 1948 – 1 decembrie 2008. Manifestare ştiinţifică care se desfăşoară sub egida aniversării a 90 de ani de la înfiinţării universităţii româneşti la Cluj, Kolozsvár
2008. november 27-29
Előadás: I Basiliani dell’Ungheria sotto il regime communista
 
28. Konfesionalizácia cirkevného života Jágerskej diecézy. Potridentská teologická starostlivosť o veriacich (so zameraním na územie Abova, Šariša a Zemplína a súvisiaci kontext) Kassa
2009. május 21.
Előadás: Die Missionstätigkeit der Pauliner im Nordost Ungarn im 17. Jahrhundert (1642-1682)
 
29. 800. rokov prvej zachovanej zmienky o existencii Spišského prepošstva, Szepesváralja
2009. november 11.
Előadás: Giorgio Bársony, vescovo di Varadino, prevosto di Scepusio
 
30. Bacsinszky András munkácsi püspök és kora, Nyíregyháza
2009. november 12-14.
Előadás: Bacsinszky András tanulmányai Unvárott és Nagyszombatban
 
31. Országos Doktorandusz Konferencia, Nyíregyháza
2009. november 20.
Előadás: Görög katolikus felekezetszerveződés?