Görög katolikus sajtótermékek

Görög katolikus sajtótermékek

(nem teljes lista)

 

Leírások a Magyar Katolikus Lexikon szócikkei alapján

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárát a lista alapján Mártonné Gebri Lucia nézte át. Köszönjük!

OSZK = Országos Széchenyi Könyvtár

SzAGKHF = Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

 

 

Cím

Megjelenés

szerkesztők, kiadók

OSZK

SzAGKHF

Kelet

Ungvár, 1888. jan. 10.-1901. szept. 26.: a magyarországi görögkatolikusok érdekeit képviselő hetilap. - Megj. csütörtökönként, össz. 716 sz.

Szerk. Drohobeczky Gyula kőrösi g.k. pp., 1891. XII. 10: Antalóczy Péter, 1892. XI. 25: Neviczky Konstantin (főszerk. és laptul. is). S-szerk. 1892. X. 2: Jovanovits János. Főmunk. Zsatkovics Kálmán György. Kiad. Drohobeczky Gyula, 1892. X. 2: Neviczky Konstantin. Ny: Ny: Fésüs József, 1888. VIII. 26: Kelet, 1893. V. 21: Jäger Bertalan, 1894. XI. 4: Székely és Illés, 1901. V. 23: Jäger Bertalan.

OSZK 1(1888)-14(1901)

1888-1901-ig digitalizált formában van meg.  Ebből bizonyos számok hiányoznak.

(1889. év, 2. évf. 50, 51, 52.,

1890. év, 3. évf. 2-7, 9, 14, 15, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 46, 50, 51.,

 1891. év, 4. évf. 1-13, 15-32, 34-53. számai vannak meg fizikálisan is)

Kelet

Miskolc, 1935. jan. 1.-márc. 25.(?): görög katolikus hitbuzgalmi lap. - Megj. kéthetenként, össz. 6(?) sz.

Fel. szerk. és kiadó: Kozma János. Ny: Ludvig István.

1935

1935. 1. évf. 1-13, 16-22. számai vannak meg.

Keleti Egyház

Miskolc, 1934. jan.-1944.: görögkatolikus tudományos- és egyházpolitikai havi folyóirat, 1939-től egyben uniós szemle. - Megj. havonta 1-jén (júl-aug. kivételével).

Alapító főszerkesztője 1938. I-1940. VI: Szántay-Szémán István. Fel. szerk. Szántay-Szémán István, 1943. I-II: Kozma János. Szerk. Szántay-Szémán István, 1938. I: Kozma János. Szerk. biz. 1940. III-VII: elnök Szántay-Szémán István. Tagok: Boksay Emil, Liki János, Lippay Lajos, Papp György, Pfeiffer Miklós, Rohály Ferenc, újabb tagok 1943. I-II: Angeli Ottó, Kovács Géza. Fel. kiadó 1936. I: Szántay-Szémán István. Kiadó: Chrysostomos Társulat, 1943. I-II: Szt Miklós Mo-i Uniós Szöv. Ny: Ludvig István.

OSZK 1(1934)-10(1943)

1934. 1. évf. 1-10, 1935. 2. évf. 1-10, 1936. 3. évf. 1-10, 1937. 4. évf. 1-11,

1938. 5. évf. 1-9, 1939. 6. évf. 1-10, 1940. 7. évf. 1-12, 1941. 8. évf. 1-10, 1942. 9. évf. 1-10, 1943. 10. évf. 1-5. számai vannak meg.

Görög Katholikus Hírlap

Bp., 1903. dec. 25.-1907. febr. 1.: Megj. 157 sz., 18 melléklet

Demkó Kálmán

OSZK 1(1903)-5(1907)

-

Görög Katholikus Egyházi Értesítő

Bp., 1904: hitbuzgalmi lap. Megj. egyetlen(?) sz.

Szerk. Gavora József.

 

1904. 1. évf. 1. száma van meg.

Görög Katholikus Népiskola

Ungvár, 1913. jan.-1914. jún.?: a Munkácsmegyei Görög Katholikus Kántortanító Egyesület hivatalos közlönye. - Megj. évente 10x, össz. 16 sz.

Melles Emil.

OSZK 1(1913)-2(1913/1914)

Ungvári nincs.

 

 

Görögkatolikus Népiskola

(Máriapócs, megjelenik havonta)

 

-

1921. 1. évf. 1. sz. (szeptember),

Görög Katolikus Népiskola

a Hajdudororgegyházmegyei Kántortanító-Egyesület közlönye (Nyíregyháza, megjelenik havonta)

 

 

 

-

1921. 1. évf. 2, 3. sz. (október, november)

Görög Katholikus Szemle

Kárpát

Ungvár, 1899. dec. 24.-1915. dec.; 1918. jan.-dec.: egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap. - Megj. vasárnaponként, 1916-17: szünetelt.

1919-től Kárpát címmel jelent meg

Kaminszky Géza, Duliskovich Elek.

OSZK 1(1899)-16(1915), 19(1918)

1912. 13. évf. 41., 1913. 14. évf. 13., 1916. 17. évf. 16, 17, 18. , 1918. 19. évf. 32-52. számok vannak meg. (1919. 20. évf. 1-3. számai Kárpát címmel jelentek  meg.)

Görögkatolikus Szemle,

Bp., 1929. márc. 31.-1941. dec.; Nyíregyháza, 1942. jan.-1944. márc. 26. a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye, társadalmi és hitbuzgalmi lap. - Megj. kéthetente, 1942-44: hetente, össz. 414 sz.

Fel. szerk. és kiadó: Mikulich Károly, 1937. VI. 13: Gróh István. Ny: Stephaneum, 1942: Venkovits, Nyíregyháza.

OSZK 1(1929)-3=16(1944)

1929. 1. évf. 1-19., 1930. 2. évf. 1-25., 1931. 3. évf. 1-24.,

1932. 4. évf. 1-23., 1933. 5. évf. 1-24., 1934. 6. évf. 1-24., 1935. 7. évf. 1-25., 1936. 8. évf. 1-6, 8-25.,

1937. 9. évf. 1-25., 1938. 10. évf. 1-25.,

1939. 11. évf. 1-24.,

1940. 12. évf. 1-22.,

1941. 13. évf. 1-25.,

1942. 14. évf. 1-40, 42-46.,

1943. 15. évf. 1-47.,

1944. 16. évf. 1-25. számok vannak meg.

Görögkatolikus Szemle

Nyíregyháza, 1990- A Hajdúdorogi Egyházmegye kiadásában 

 

OSZK

1990-től teljes

1990-től teljes

2008/2-től digitalizálva: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=kiadvany&muv2=ujsag

Görögkatolikus Tudósító,

Nyíregyháza, 1921:1-3. sz.-1926:23. sz. (okt. 17.?): a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetsége hivatalos közlönye. - Megj. hetente 2x, 1922. IV: hetente. 

Főszerk. Vaszkó Endre. Fel. szerk. 1921: Dobránszky Sándor, 1922. IV: Kozma János. Ny: Jóba ny., Nyíregyháza. - Melléklapja: Jövőnk (1923-24)

OSZK 1(1921)-6(1926)

1921. 1. évf. 1, 3, 6.,

1922. 2. évf. 1-7., 9-34., 36-43. ,

1923. 3. évf. 3, 6-16, 18, 20-22, 25, 26, 28-31, 33-38, 41-51.,

1924. 4. évf. 1-16, 20-25, 27, 31-34., 1925. 5. évf. 1-13, 15-18, 20-22, 24., 1926. 6. évf. 1-12, 14-17, 19, 20. számai vannak meg.

Görög Katholikus Tudósító

Miskolc, 1921. ápr.-dec.?: egyházközségi lap. Megj. kéthavonta.

szerk. és fel. kiadó: Schirilla Sz. Andor.

 

1921. 1. évf. 1, 3. számai vannak meg.

Görögkatolikus Élet

 

Nyíregyháza 1937. jan.-1940. ápr.; Szeged, 1940. máj.-dec.: hitbuzgalmi folyóirat. - Megj. havonta 1-jén, össz. 45 sz.

Szerk. 1937. I-1940. V: Sereghy László, 1937. I-II: Mihalovics Sándor, 1937. III-1940. V: Papp György, 1940. VI: és X: Ladomérszky Béla, 1940. IX: Lázár László. Ny: Klafter Ignác, Nyíregyháza, 1940: Nágler Béla és Tsa, uo. - Címe 1940. IX: Délmagyarországi

1.évf. 1.sz. (1937. jan.)-4.évf. 9.sz. (1940. dec.)

1937. 1. évf. 1-12., 1938. 2. évf. 1-12., 1939. 3. évf. 1-12., 1940. 4. évf. 1-5., 7-9. számai vannak meg.

Görögkatolikus Lelkipásztor,

Nyírcsászári, 1927.-1931. máj.: lelkipásztorok lapja. - Megj. havonta.

Fel. szerk. Kozma János.

OSZK 1-3.sz.
3(1929

1929. 3. évf. 1-3.,

1930. 4. évf. 1-3.,

1931. 5. évf. 1-3, 4-5. számai vannak meg.

Görögkatolikus Népiskola,

Nyíregyháza, 1921. jan.?-1923. dec.: a magyar Görögkatolikus Tanítók Országos Egyesületének hivatalos közlönye. - Megj. havonta.

Szerk. Ivancsó Jenő, Tóth István. Kiadó: a M. G.K. Tanítók Orsz. Egyes-e. Ny: Jóba ny. - Főlap: Görögkatolikus Tudósító (1921-26)

OSZK 1(1921)-3(1923)

2/3(1923)

1923. 3. évf. 2-3. számai vannak meg.

 

Görögkatolikus Tanító,

Sárospatak, 1925-1928: a Görögkatolikus Tanítók Országos Egyesületének hivatalos közlönye. - Megj. havonta.

Fel. szerk. Reskó János. Kiadó: G.k. Tanítók Orsz. Egyes-e. Ny: Főisk. ny.

OSZK 3(1927)-4(1928)

1926. 2. évf. 2-4., 1927. 3. évf. 1-4, 6-12.,

1928. 4. évf. 1-5. számai vannak meg.

Békesség

Nyírgyulaj 1918. márc.-1919. jan. 1.: hitvédő, társadalmi és közigazgatási hetilap a görögkatolikus magyar nép és minden békés ember számára. - Megj. minden második héten, később havonta.

Szerk. Ivancsó Jenő Ödön laptul. Ny: Fohn Adolf, Nyírbátor; 1919: Jóba ny., Nyíregyháza. - Gazd., társad. híreket is közlő, főleg a földművesekhez szóló kat. szellemű lap.

 

1918. 1. évf. 1-5, 7-8.,

1919. 2. évf. 1-4., 6-9., 11-12..,

1921. 4. évf. 1. (ez már Máriapócson jelent meg) számai vannak meg fénymásolatban, ill. nyomtatásban. Ezek digitalizálva is vannak.

 

Kárpáti Lapok

Ungvár, 1895. ápr.-1903. dec.

összesen: 455szám

Szerk. Romanecz Aladár

OSZK 1(1895)-9(1903)

-

Kárpáti Figyelő

Beregszász, 1930-1931: görögkatolikus lap. - Megj. havonta(?).

Szerk. és kiadó: Ortutay Jenő g.k. lelkész.

-

Az 1931. év, 2. évfolyam, 3, 6, 7-13, 16, 21, 22, 27-30, 38. számai vannak meg.

Kárpáti Hírnök

Ungvár, 1861. febr.-dec.: görögkatolikus hetilap. - Megj. össz. 42 sz. 154 lapon.

Szerk. és kiadó tul. Mészáros Károly. Kiadó és ny: Jäger Károly.

OSZK 1(1861)

-

 

 

 

 

 

Kárpáti Vasárnap

Ungvár, 1939. dec.-1941. jún. 22.: a magyar-rutén testvériség lapja. - Megj. hetente, össz. 78 sz.

Fel. szerk. Németh Sándor, 1941. I. 5: Ilniczky Sándor. Kiadó: Egyhm. Alapkezelőség. Ny: Unió-Miravcsik ny. T.E.

OSZK 2(1940)-3(1941)

-

Chrysostomos  Nyírcsászári, 1927-1929: görög katolikus lelkipásztori folyóirat. -  Megj. össz. 3 sz. Fel. szerk. Kozma János. Ny: M. Jövő ny., Miskolc.