Megjelent

Terdik Szilveszter

„…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint”

Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez

 

(Collectanea Athanasiana I/5.)

Tartalom

Bevezetés

I. Templomépítkezések

1. Fatemplomok; 2. Középkori eredetű templomok, 3. Szilárd anyagból épített új templomok; 3.1. A gótizáló alaprajz; 3.2. A kliroszos alaprajz; 3.3. Klirosz nélküli kőtemplomok; 3.4. Vályogból épült templomok; 4. Összegzés

II. A templomok berendezése: oltárok, ikonosztázionok

1. 18. századi oltárok; 2. 18. századi ikonosztázionok; 2.1. Máriapócs; 2.2. Sátoraljaújhely; 2.3. Nyírparasznya; 2.4. 18. századi ikonosztázion töredékek Szatmárban; 2.5. Az ungvári székesegyház ikonosztázionjának vonzásában; 3. Ikonosztázionok, oltárok a 19. században; 3.1. A hajdúdorogi ikonosztázion; 3.2. Jankovics Miklós, az ikonosztázion faragója; 3.3. A Jankovics-műhely további munkái; 3.4. A dorogi ikonosztázion festői; 3.5. Szüts és Hittner további munkái; 3.6. A Jankovics-műhely továbbélő hagyománya, Pádits Péter munkái; 4. Egyházmegyei festők; 5. Más kismesterek; 6. A Műipari-Intézetek; 7. A Műintézetek árnyékában; Összegzés; Függelék; Képmellékletek;

 

150 színes és 19 ff. képpel

(B/5-ös méret, keményborítós, 190. o.)

A kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül. Ára: 2500 Ft + postaköltség.

Megrendelhető a megrendeles.ca@gmail.com e-mail címen, illetve megvásárolható a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.).