Megjelent

Nyirán János

Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában

 

Tartalom

1. A magyar nyelv „oltárra emelésének” rövid áttekintése; 1.1. Bevezetés; 1.2. Kiváltó okok; 1.2.1. Árpád-kori emlékek; 1.2.2. Valódi kiváltó okok; 1.2.3. Összegzés; 1.3. 19. század végi fellángolások és csalódások; 1.3.1. Fellángolások és lehűtő csalódások; 1.3.2. Eredmények; 1.4. A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása; 1.5. Utórezgések; 1.5.1. Az 1920-as Liturgikon; 1.5.2. Róma utolsó próbálkozásai; 1.6. A magyar nyelv hivatalosan is az oltárra kerül;

2. A Krucsay Mihálynak tulajdonított liturgia-fordítás fennmaradt kézirata és más liturgia-fordítások; 2.1. Történeti háttér; 2.1.1. Bevezetés; 2.1.2. Bacsinszky András püspök kora; 2.1.3. Célkitűzés; 2.2. A kézirat ismertetése; 2.2.1. Kódextani leírás; 2.2.1.1. Általános információk; 2.2.1.2. Díszítés; 2.2.1.3. Tartalom; 2.2.2. Kézirattani leírás; 2.2.2.1. Általános megfigyelések; 2.2.2.2. Nyelvészeti megfigyelések; 2.2.3. Tanúságok a kéziratról; 2.2.4. Krucsay és Lupess, avagy a fordító és a másoló; 2.2.4.1. Krucsay Mihály; 2.2.4.2. Lupess István; 2.2.5. A fordítás eredetije;

2.2.6. A kézirat útja; 2.2.6.1. Murányi Miklós; 2.2.6.2. Timkó Imre; 2.3. A liturgia-fordítások egymáshoz való viszonya; 2.3.1. Status quaestionis; 2.3.1.1. Kritsfalusi, majd Krucsay; 2.3.1.2. Krucsay, majd Kritsfalusi; 2.3.1.3. Kritsfalusi, majd Krucsay; 2.3.2. A liturgia-fordítások összehasonlítása; 2.3.2.1. Az összehasonlítás szükségessége; 2.3.2.2. Problémafelvetés; 2.3.2.3. A három liturgiaszöveg összehasonlítása; 2.3.2.4. Következtetések;

3. Lupess István 1814-es kéziratában fennmaradt Szent Liturgia szövegének átírása; 3.1. Előzetes megjegyzések; 3.1.1. Bevezetés; 3.1.2. Jelmagyarázatok; 3.2. A Szent Liturgia szövegének átírása;

4. Liturgikus kommentár Lupess István kézirata és az 1920-as Liturgikon összehasonlító elemzése alapján; 4.1. Bevezetés; 4.1.1. Általános megjegyzések; 4.1.2. Fogalomtisztázás: a Szent Liturgia felosztása; 4.2. Igeliturgia; 4.2.1. A nagy ekténia; 4.2.2. Az antifónák; 4.2.3. Kisbemenet; 4.2.4.

Triszághion; 4.2.5. Az olvasmányok; 4.2.6. Ekténiák; 4.3. Az Eucharisztikus Liturgia; 4.3.1. Nagybemenet; 4.3.1.1. Az oltár körüli teendők a Nagybemenetben; 4.3.1.2. Az előkészületi asztalnál végzett teendők; 4.3.1.3. Visszatérés az oltárhoz; 4.3.2. Hitvallás és Anafora; 4.3.3. Miatyánk előtt és után; 4.3.4. A fractio (megtörés) és elegyítés; 4.3.5. Áldozás; 4.3.6. Konszumáció; 4.3.7. Amboni ima és antidór;

5. Konklúzió

 

(B/5-ös méret, kartonált, 112. o.)

A kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül. Ára: 1000 Ft + postaköltség.

Megrendelhető a megrendeles.ca@gmail.com e-mail címen, illetve megvásárolható a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.).