Könyvajánló

Véghseő Tamás könyve

Véghseő Tamás:  

"...mint igaz egyházi ember..."

A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése

 

című könyve (Collectanea Athanasiana I/4.)

A kötet a Magyar Királyság északkeleti régiójában a 17. század közepén létrejött görög katolikus egyház történetébe vezeti be az olvasót a kezdetektől a 17–18. század fordulójáig. A szerző az első uniós kezdeményezésektől az ungvári unión (1646) át egészen De Camillis János József munkácsi püspök haláláig (1706) mutatja be az eseményeket és tárja fel az okokat, motivációkat és összefüggéseket.
Kik és miért kezdeményezték a térségben élő keleti szertartású keresztények integrációját a katolikus egyházba? Hogyan illeszkedik az unió, vagyis a keleti közösségek Rómával való egysége a kora újkori felekezetszerveződés folyamatába? Milyen szerepet játszott a katolikusok és a protestánsok közötti felekezeti versengés a görög katolikus egyház létrejöttében? Milyen lehetőségeket rejtett magában az unió az elmaradott társadalmi és kulturális viszonyok között élő görög katolikusok számára? Az első évtizedekben kik és miért segítették − kik és miért akadályozták a görög katolikus egyház létrejöttét és az unióban rejlő lehetőségek kibontakozását? Hogyan próbálták meg kijelölni a görög katolikusok helyét a katolikus egyházon belül?

A képekkel és térképekkel illusztrált kötetet korabeli forrásokból készített válogatás egészíti ki.

Letölthető tartalomjegyzék

(B/5-ös méret, keményborítós, 190. o.)

A kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül. Ára: 2000 Ft + postaköltség.

Megrendelhető a megrendeles.ca@gmail.com e-mail címen, illetve megvásárolható a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.).