NNF 78739. és 85590 számú projektek

 

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával 2009. április 1-én alakult meg a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán a "Görög Katolikus Örökség" Kutatócsoport. A támogatók 2012. március 31-ig finanszírozták a kutatócsoport NNF 78739. és 85590 sz.

 

 

"A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése"

 

 

című kutatási programját.

A kutatócsoport vezetője: Dr. Véghseő Tamás, főiskolai tanár, tagjai: Nyirán János és Terdik Szilveszter doktoranduszok és Ivancsó Lilla egyetemi hallgató.

A kutatási program fontosabb elemei:

1. Levéltári kutatások hazai és külföldi levéltárakban, szakcikkek, konferencia-előadások, monográfia elkészítése a történelmi munkácsi egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17-18. századi fejlődése témakörben.

2. Ötven magyarországi görög katolikus templom művészettörténeti értékeinek felmérése, ebből tizenhat templom teljes építészeti felmérése és dokumentálása. Válogatás az elkészült dokumentációból (Képgaléria)

3. A magyar nyelvű liturgia-fordítás vizsgálata és kritikai kiadása.

4. Digitalizált adatbázis készítése.

 

 

 


Interjú a Mária Rádióban a kutatócsoport munkájáról

Elhangzott 2011. március 28-án (1. rész) és április 4-én (2. rész).

 


 

A kutatási program során megvalósult publikációk

 

 

Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) 

Nyíregyháza 2012. Collectanea Athanasiana II/2.

Seszták István recenziója: Athanasiana 35 (2013) 226-228.

 

Nyirán János: 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról

Nyíregyháza 2012, Collectanea Athanasiana II. Fontes/Textus vol. 2.,

Seszták István recenziója: Athanasiana 35 (2013) 226-228.

 

Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember...".: A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése

  Nyíregyháza, 2011 (Collectanea Athanasiana I. Studia; 4.), ISBN:978-615-5073-03-8

Forgó András recenziója: Egyháztöténeti Szemle, 12. évf. 3. sz. / 2011, 82-87.

 

Terdik Szilveszter: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez

Nyíregyháza 2011 (Collectanea Athanasiana I/5.), ISBN 978-615-5073-04-5.

Golub Xénia recenziója: Műemlékvédelem LVI/3. Budapest, 2013. 162–164.

 

Nyirán János: Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában

Nyíregyháza 2011. ISBN 978-615-5073-05-2.

 

***

 

Véghseő Tamás: Unió, integráció, modernizáció. A Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17. század közepe)

ATHANASIANA 32: pp. 9-36. (2010)

 

 

Véghseő Tamás: A papképzés ügye a munkácsi görög katolikus püspökségben a 17. században

in Eruditio, sapientia et virtus (Tanulmányok Bitskey István professzor 70. születésnapjára), szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 555-561.

 

Véghseő Tamás: "meliorem ordinem vivendi introducere" . Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis levél tanulságai

Megjelent: Athanasiana 30 (2009)

Olasz nyelvű változat:

Véghseő Tamás: „…meliorem vivendi ordinem introducere…” Le mansioni e le prospettive   peculiari di un vescovo greco-cattolico in Ungheria all’epoca della confessionalizzazione: sei lettere inedite del vescovo Giovanni Giuseppe De Camillis

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

 

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

Olasz nyelvű változat:

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles e la questione della liturgia greco-cattolica ungherese

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

 

Véghseő Tamás: Görög katolikus felekezetszerveződés a 17. század végén?

In: Vincze Krisztián (szerk.) Nyíregyházi III. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia. Nyíregyháza, Magyarország, 2009.11.19. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, pp. 217-221.

 

Véghseő Tamás: 34. prepošt Spiša, biskup Juraj Bársony (Báršoň): predstaviteľ protireformácie v Uhorskom kráľovstve v druhej polovici XVII . storočia.

Megjelent:  Hromjak Luboslav (szerk.) Z dejín spišského prepoštstva: Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. Spisská Kapitula; Spisské Podhradie, 2010.

 

Véghseő Tamás: Il 34-imo prevosto di Scepusio, il vescovo Giorgio Bársony: un esponente della controriforma nel Regno d’Ungheria nella seconda metà del secolo XVII .

Megjelent:  Hromjak Luboslav (szerk.) Z dejín spišského prepoštstva: Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. Spisská Kapitula; Spisské Podhradie, 2010.

 

Véghseő Tamás: Die Missionstätigkeit der Pauliner und die Griechisch-Katholiken im Ungarn des 17. Jahrhunderts (1642-1682)

Megjelent: Verba theologica 17 (2009). Konfesionalizácia cirkevného života Jágerskej diecézy

 

Véghseő Tamás: Unió, integráció, modernizáció.

A Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17. század közepe) (html)

 

 

***

 

Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok Szabolcsban és Szatmárban

Athanasiana 32 (2010),

 

Terdik Szilveszter: Újabb adalékok a Munkácsi Egyházmegye művészetének föltérképezésében

Megjelent:  Athanasiana 30 (2009) 119-150. o.

 

Terdik Szilveszter: Adatok az abodi görög katolikus templom történetéhez

Megjelent:  Athanasiana 31 (2010) 129-156. o.

 

Terdik Szilveszter: Görög katolikus örökségkutatás

Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. február

 

Terdik Szilveszter: Görögkatolikus örökségkutatás: A pócsi sárkányok

Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. április

 

Terdik Szilveszter: Adatok elpusztult ikonosztázionokról

Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. június

 

Terdik Szilveszter: Görögkatolikus örökségkutatás

Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. augusztus

 

Terdik Szilveszter: A kányi és a garadnai ikonosztázionról

Megjelent: Görög katolikus Szemle 2010. október

 

Terdik Szilveszter: Csodatevő Szent Miklós képe Csegöldön

Megjelent: Görög katolikus Szemle 2010. december

 

Terdik Szilveszter: Kétfejű sas a máriapócsi ikonosztázionon

Megjelent: Görögkatolikus Szemle, 2011. április

 

Terdik Szilveszter: Transzformacija cerkvi jezujitiv v Uzshorodi u Katedru za csasziv Bacsinszkoho

1.

2.

Megjelent: Blahovisznik - Zsurnal mukacsivszkoji hreko-katolickoji jeparhiji I-II. 2010.

 

Terdik Szilveszter: Újabb eredmények a Munkácsi Egyházmegye művészetének feltérképezésében. Kutatási beszámoló,

Athanasiana 30 119-150., 2009

***

 

Nyirán János: A diakónus liturgikus szolgálata a Krucsay-féle liturgiafordításban

Megjelent:  Athanasiana 30 (2009).

 

Nyirán János: A diakónus szerepe a Szent Liturgián, különös tekintettel a Krucsay Mihálynak tulajdonított fordítás alapján. II. Eucharisztikus liturgia

Athanasiana 32 (2010) - 71-98., 2010