Szerzetesek - kolostorok

 

Dudás Bertalan – Legeza László – Szacsvay Péter: Baziliták

Mikes Kiadó,. Budapest, 1993.

 

 

 


Terdik Szilveszter: A munkácsi Szent Miklós kolostor

A kolostor történetének összefoglalása alapvető szakirodalommal.

 

 


Baán István: A körtvélyesi monostor

Vigilia, 10/1988., 749–754.

 

 


Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István idején

Serédi Jusztinián (szerk.): Szent István Emlékkönyv I. Budapest, 1938. 387–422.

 

 

 


Sztavrovszky Gyula: A krasznibródi kolostor

Adalékok Zemplén vármegye történetéhez, 1896.

 


Pirigyi István: A magyarországi bazilita kolostorok egyházjogi helyzetének alakulása a XX. században

Posztbizánci közlemények. – 2. (1995), p. 1-9.

 

 


Puskás Bernadett: A máriapócsi kegytemplom és bazilita kolostor

Művészettörténeti értesítő. – 44. (1995) 3-4., p. 169-191.

 


Gutheil Jenő: A veszprémvölgyi görög monostor

Vár ucca tizenhét. – 8. (2000) 1., p. 75-76, 78-85.

 


Németh Péter: A besztereci románkori monostor és görög feliratos aspersoriuma

Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról - Farkas József közreműködésével szerk. Németh Péter. – Debrecen : KLTE, 1986, p. 115-128.

 


"Bátraké a föld és az ég" : Dr. Liki Imre János bazilita szerzetes emlékére

szerk. Török István – [Máriapócs], [2008]

 

 


"Maradjunk meg mindnyájan a szeretetben" : P. Regős Dénes bazilita atya emlékére

szerk. Török István Izsák – [Máriapócs], [2005]