20. század

Matteo Sanfilippo, I ruteni nelle Americhe: emigrazione e viaggio

in Da est ad ovest, da ovest ad est. Viaggiatori per le strade del mondo, a cura di Gaetano Platania, Viterbo, Sette Città, 2006, pp. 397-429

 


 

Marosi István: A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején

2010 (licenciadolgozat)

 

 


Puskás László: Ilyeneké Isten országa. Isten Szolgája Orosz Péter (1917-1953) titokban felszentelt püspök élete és vértanúsága

 

 


Puskás László: Romzsa Tódor püspök élete és halála

Budapest 1998

 


László Puskás: I martiri greco-cattolici dei Carpazi, in "La Nuova Europa" 2/2010, pp. 78-85.

 


László Puskás: Il martirio di Teodor Romza, in: 
La Nuova Europa 4/2000, pp. 74-91.

 

 


Puskás László: Adalékok Romzsa Tódor /1911─1947/ munkácsi görög katolikus püspök életútja forrásainak kutatásához

Posztbizánci közlemények. – 3. (1997), p. 33-45.

 

 


Bendász István - Bendász Dániel Helytállás és tanúságtétel : a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye hitvalló és meghurcolt papjai

Ungvár - Budapest, 1994

 


Bendász Dániel: Legális és illegális papképzés a Munkácsi Egyházmegyében

Megjelent: Örökség és küldetés. 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga: 2000. október 2-3 / szerk. Janka György. – Nyíregyháza, 2001.

 

 

 


Gönczi Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején

Beregszász 2007.

Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból

 


Aradi Viktor: A rutén skizma per. Nemzeti aktualitások könyvtára

Budapest, 1914.

 

 


Aradi Viktor: Tanulmányok a nemzetiségi kérdés köréből. A rutén skizma.

Huszadik Század, 1913. II. kötet.

 


Vigh Kálmán: A ruszin skizma.

Partes Populorum Minores Alienigenae 1996/3.

 

 


Mayer Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján.

Történelmi Szemle, 1971. 1-2. szám.

 


Miskolczy Ágost: A máramarosi skizma-per 1913-14-ben.

Magyar Szemle, 1928. évfolyam, III. szám.

 


Rédei József: A rutének vallásos tömegmozgalmai.

Huszadik Század, 1914. 4. kötet.

 


Romanecz Aladár: A pánszláv skizma Beregfelvidéken.

Bilke, 1913.

 


Romanecz Aladár: Ruthéneink és az orosz ortodoxia.

Huszt, 1908.

 


Rónai Aross Lajos: A rutén per és tanulságai.

Magyar Figyelő, 1914. II. kötet.

 


Szabó Jenő: Máramarosi skizma és szabadgondolkodás.

Magyar Figyelő, 1914. I. kötet.

 


Szémán István: A “ruténkérdés”-hez. A liturgikus könyvek ügye.

Eperjes, 1914.

 


Michael Lacko: The Forced Liquidation of the Union of Uzhorod

Slovak Studies", 1 (1961) 145-185.