Ikon- és falképfestészet, ikonosztázionok

Terdik Szilveszter: Ikonosztázionok a néhai Felső-Magyarországról budapesti múzeumok gyűjteményeiben

in Gömörország az északi magyar peremvidék fóruma XII. 2011/2. 10-19.


Puskás Bernadett: A történelmi Munkácsi Egyházmegye ikonfestészete a 18. században - Újabb adalékok a vezető mesterek tevékenységével kapcsolatban

Megjelent:  Athanasiana 14 (2002) 153-162. o.

A cikk nyomdahű változata letölthető pdf-fájlban

 


Puskás Bernadett: A nem kézzel festett Krisztus-arc ábrázolások és a Kárpáti Régió középkori ikonfestészete

Megjelent:  Athanasiana 20 (2005) 49-59. o.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 

 


Puskás Bernadett: Feliratos ikonok a munkácsi püspökség 17. századi emlékanyagában

In: Tüskés Anna - Kerny Terézia (szerk.): Omnis creatura significans: Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. [Essays in Honour of Mária Prokopp], Budapest, CentrArt Egyesület, 2009.  187-191.

 

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület honlapján.

 


Puskás Bernadett: 15-16. századi ikonok a Munkácsi Egyházmegyében

Megjelent:  Athanasiana 20 (2005) 49-59. o.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 


Puskás Bernadett: Istenszülő oltalma-ikonok az Északkelet-Kárpátok vidékén

Megjelent:  Athanasiana 21 (2005) 57-68. o.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 


Rostás Tibor: Graeco opere - görög modorban I. Szávaszentdemeter és Kaporna 13. századi falképei

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület honlapján.

 


Nagymihályi Géza: A kereszt: Krisztus ikonja

Kairosz Kiadó, 2010

 

 


Nagymihályi Géza: A képmás változásai a magyar görög katolikusságban

Posztbizánci közlemények. – 1. (1994), p. 57-64.

 

 


Nagymihályi Géza: Krisztus-ikonok szóban és színben

Budapest 2003

 

 

 

 

 


Nagymihályi Géza: Az angyalok. Liturgia és ikon a keresztény keleten

 

 

 

 

 


Nagymihályi Géza: A Pantokrátor magyar földön

 

 

 

 

 

 


Nagymihályi Géza: Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat

 

 

 

 

 

 


Puskás Bernadett: Istenszülő-ábrázolások: Hodigitria

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 

 


Terdik Szilveszter: A magyar szent királyok ábrázolásai román orthodox templomokban

megjelent: Szent Imre 100 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából (szerk. Kerny Terézia), Székesfehérvár 2007.

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum engedélyével

 

 


Terdik Szilveszter: A hajdúdorogi ikonosztázionról

 

 


Terdik Szilveszter: Adatok elpusztult ikonosztázionokról

 

 


Terdik Szilveszter: A pócsi kegykép két erdélyi másolata

 

 


Terdik Szilveszter: Pócsi sárkányok

Rövid cikk a máriapócsi ikonosztáz sárkányairól

Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. április

 


Terdik Szilveszter: A gyergyószentmiklósi könnyező ikonról

Megjelent: Görög katolikus Szemle 2009. február

 

 


Terdik Szilveszter: A kányi és a garadnai ikonosztázionról

Megjelent: Görög katolikus Szemle 2010. október

 

 


Terdik Szilveszter: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 


Terdik Szilveszter: A bikszádi monostor kegyképének eredete

Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2008. 354 p. Collectanea Athanasiana - I. Studia; vol. 1. 315-340.

 

olaszul:

Terdik Szilveszter: L’origine dell’icona miracolosa del monastero di Bikszád

Véghseő Tamás (a cura di) Da Roma in Hungaria.: Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009. Collectanea Athanasiana - I. Studia  2. 295-317.

A pdf-fájlok nyomdahű változatokat tartalmaznak.

 

 


Terdik Szilveszter: „Sculptor constantinopolitanus”. Un intagliatore greco a Máriapócs nel Settecento

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 101-110.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Olbert Mariann: Néhány adalék a budapesti Nagyboldogasszony Magyar Ortodox templom ikonosztázionjának vizsgálatához. Anton Küchelmeister bécsi "császári akadémiai festő" szerepe

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület honlapján.

 


Simon Kata: A bodrogkeresztúri görög katolikus templom ikonosztázionja

 

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület honlapján.