A ruszin nép története és kultúrája

 

Írások a ruszin nép történetéről és kultúrájáról

 

 

 

S. Benedek András, A gens fidelissima: a ruszinok

A ruszin nép kialakulása és története.

Megtekinthető a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

 

 


S. Benedek András: Eszmék és téveszmék. A ruszin etnogenezis története

Kisebbségkutatás, 9. évf. 2000. 4. szám

 

 


Hodinka Antal: A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk

Budapest 1923

 

 


Bonkáló Sándor: A rutének (ruszinok)

sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Salga Attila

Basel – Budapest 1996 Debrecen.

 

 

 


Kacsinkó Adrián Gábor: Csereháti ruszin emlékek

Egyháztörténeti Szemle, 11. évfolyam 3. szám

 

A cikk az Egyháztörténeti Szemle honlapján

 


Hodinka Antal: II. Rákóczi Ferenc és a "gens fidelissima"

Pécs, 1937.

 


Sztripszky Hiador: A magyarországi rutén kérdés. (Moskophilizmus, ukrainizmus és a hazai rusznákok).

Budapesti Szemle, 1913 február, CLIII. kötet.

 

 


Udvari István: A ruszinok XVIII. századi historiográfiája

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István: Hajdani ruszin szórványok

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:  A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 

 


Udvari István:  Bradács János püspök művelődéstörténeti jelentősége

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Udvari István:  Bacsinszky András püspök a ruszin felvilágosodás képviselője

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Udvari István: Máriapócs, a ruszinok hajdani vallási, kulturális központja

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:Adatok a máriapócsi iskolákról

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 

 


Elaine Rusinko: Straddling borders: literature and identity in Subcarpathian Rus'

Toronto: University of Toronto Press, 2003.

 


Elaine Rusinko: The National Awakening in Subcarpathian Rus’: Aleksander Dukhnovych’s Reconfiguration of Cultural Identity.

Canadian Slavonic Papers, 41 (1999), pp. 1-17.

 


Magocsi Paul Robert and Ivan Pop (editors):  Encyclopedia of Rusyn history and culture.

Toronto, Buffalo,  University of Toronto Press, 2002.

 


Magocsi, Paul Robert: The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-Rusyns

 Uzhhorod: V. Padiak Publishers, 2006,

 

 

 


Magocsi, Paul Robert: The Rusyns of Slovakia: an historical survey

East European Monographs, New York, Columbia University Press, 1993

 


Magocsi, Paul Robert: The shaping of a national identity: Subcarpathian Rus’, 1848-1948

Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1978.

 


Mayer Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések, 1860-1910

Budapest, Akad. K., 1977

 

 


Földvári Sándor: Bécs szerepe a ruszin nemzeti értelmiség kialakulásában a felvilágosodás korában

in ANDO - EPERJESSSY - GRIN - KRUPA (eds.), A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón, Magyar Néprajzi Társaság: Békéscsaba - Budapest, 2001. 393-400.

 

 


Földvári Sándor: Felvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában.

[‘Enlightenment and the National Awakening in the Subcarpathian Greek Catholic Culture.’] Magyar Filozófiai Szemle, 40. 1996. 1–3. 53–80.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Földvári Sándor: Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában

[‘The Role of Eger from the Point of View of Subcarpathian Greek Catholic Rusyn Culture.’] In: Beke Margit — Bárdos István [Ed.], Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. A nemzetközi történészkonferencia előadásai. [‘Hungarians on the Lines of Intersection between the East and the West. Papers of the International Conference of Historians, held in Esztergom, May 1994th.’] Esztergom, 1994. 297–308.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Földvári Sándor: Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a XVIII. században

Giutmann Barnabás (szerk.): A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba 2009. 344-354.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Földvári Sándor: Kuľturnye pamjatniki zakarpatskyh grekokatoličeskih rusinov v g. Eger.

Культурные памятники закарпатских грекокатолических русанов в г. Эгер. [‚A kárpátaljai görög katolikus ruszinok kulturális emlékei Egerben.‘ Oroszul.] In: SABOV, D'ërd' = Сабов, Дьордь {SZABÓ György} [Ed.], Užgorodśkyj Unii – 350 rokiv: Materialy mižnarodnych naukovych konferencij: Užhorod, kviteň 1996 r. = Ужгородський Унії – 350 років: Матеріали міжнародних наукових конференцій: Ухгород, квітень 1996 року.  [‚Az Ungvári Unió 350. évfordulója: Nemzetközi tudományos konferenciák anyagai, Ungvár, 1996. április.‘ Ukránul.] Užhorod, 1997. 78 84. ISBN -?

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Biedermann H., Die Ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 

 


Gönczi Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején

Beregszász 2007.

Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból

 

 

 


Aradi Viktor: A rutén skizma per. Nemzeti aktualitások könyvtára

Budapest, 1914.

 

 


Aradi Viktor: Tanulmányok a nemzetiségi kérdés köréből. A rutén skizma.

Huszadik Század, 1913. II. kötet.

 


Vigh Kálmán: A ruszin skizma.

Partes Populorum Minores Alienigenae 1996/3.

 

 


Mayer Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján.

Történelmi Szemle, 1971. 1-2. szám.

 


Miskolczy Ágost: A máramarosi skizma-per 1913-14-ben.

Magyar Szemle, 1928. évfolyam, III. szám.

 


Rédei József: A rutének vallásos tömegmozgalmai.

Huszadik Század, 1914. 4. kötet.

 


Romanecz Aladár: A pánszláv skizma Beregfelvidéken.

Bilke, 1913.

 


Romanecz Aladár: Ruthéneink és az orosz ortodoxia.

Huszt, 1908.

 


Rónai Aross Lajos: A rutén per és tanulságai.

Magyar Figyelő, 1914. II. kötet.

 


Szabó Jenő: Máramarosi skizma és szabadgondolkodás.

Magyar Figyelő, 1914. I. kötet.

 


Gönczi Andrea: A magyarországi ruszinok története 1900-1914.

In: A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Szerk.: Fischer F. – Hegedüs K. – Vonyó J. Pécs, 2001.

 


Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához.

Történelmi Szemle 1977, XX. 2.

 

 


Gottfried Barna: A „rutén akció” Bereg vármegyében (1897–1901)

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 13 (1999)