19. század

 


 

Marosi István: Bereg vármegye Tiszaháti járásának görög katolikussága a Munkácsi egyházmegye felállításától a Trianon-i döntésig

Diplomamunka, 2008.


Marosi István: A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején

2010 (licenciadolgozat)


Udvari István (szerk.): A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ghitta Ovidiu: La Santa Sede, la Corte imperiale di Vienna e la prima separazione delle parrochie greco-cattoliche del distretto di Satu Mare dalla diocesi di Mukačevo, 

I Romeni e la Santa Sede Miscellanea di studi di storia ecclesiastica (a cura di Ion Cârja), Bucarest-Roma, 2004, p. 97-105,

 

 


Janka György: A Görög Katolikus Egyház az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban

Megjelent: Vass, L., (szerk.), A nyelv szerepe Európa kultúrájában A „ Magyar Tudomány Napja 2001” alkalmából rendezett Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Konferencia anyagának bemutatása Nyíregyháza 2001, 142.

 

 


Bendász István: Az 1848-1849-es szabadságharc és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye

Ungvár, 1997

 

 


Janka György: Egyházi élet a munkácsi egyházmegyében Pankovics István püspöksége idején a gebei protokollumok tükrében

Megjelent: Ecclesiam aedificans. A 70 éves Keresztes Szilárd püspök köszöntése Nyíregyháza 2002, 203-223.

 


Janka György: A hajdúdorogi külhelynökség története

Megjelent: Ivancsó, I., (szerk.) Liturgikus örökségünk ( Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék 8.), Nyíregyháza, 2002, 7-16.

 


Janka György: Pankovics István munkácsi püspök élete és egyházkormányzata

Megjelent: Vass, L., (szerk.)  Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban „ Magyar Tudomány Napja 2002” alkalmából rendezett Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Konferencia anyagának bemutatása, Nyíregyháza 2002, 165.

 


Polyák Mariann: Bereg vármegyei görög katolikus népiskolák az 1880-as évek elején

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 279-288.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

angolul:

Polyák Mariann: The Greek Catholic Basic Schools of Bereg County in the Beginning of the 1880’s

 

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 269-278.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Cselényi István Gábor: 1848/49 és a görög katolikus egyház

Athanasiana. – 7. (1998), p. 105-114.