18. század - 19. század eleje

Articoli su Andrea Bacinsky/Bacsinszky, vescovo di Mukacevo/Munkács

I seguenti articoli sono stati pubblicati nel nr. 12 (2010) della rivista Folia Athanasiana (rivista dell'Istituto Teologico Greco-cattolico Sant'Atanasio - Nyíregyháza/Ungheria):

Tamás Véghseő: Gli studi del vescovo András Bacsinszky a Ungvár e a Nagyszombat

György Janka: Gli anni di András Bacsinszky a Hajdúdorog

István Baán: La nomina di András Bacsinszky a vescovo di Munkács

Cyril Vasil’: Il vescovo Andrea Bačinsky alla luce di alcune disposizioni canoniche del periodo del suo episcopato

Milan Lach: Protoigumeno Giorgio Giovanniccio Bazilovič osbm, il formatore dei basiliani nell’Eparchia di Mukačevo tra XVIII e XIX secolo

Mihály Kocsis: Due opere stampate per i ruteni (la cosiddetta Bibbia di Bacsinszky ed il catechismo di Kutka) e le ricerche recenti

Szilveszter Terdik: Tradizioni che convivono. La trasformazione della chiesa gesuita di Ungvár in cattedrale greco-cattolica

 

 


Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) 

Nyíregyháza 2012. Collectanea Athanasiana II/2.

 


 

 

Peter Šoltés: A papság reformja a Munkácsi Egyházmegyében a 18. században

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 231-245.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

németül:

Peter Šoltés: Disziplinierung des Klerus der Munkatscher Diözese im 18. Jahrhundert

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 213-229.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


P. Šoltés: Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši.

 Bratislava 2009.

http://ilonas.net/valal/soltes.html


P. Šoltés, P. Žeňuch: Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. - I., II. 

SLAVICA SLOVACA  ROČNÍK 36  2001  ČÍSLO 2. + ROČNÍK 37  2002 ČÍSLO 1.

http://ilonas.net/valal/soltes.html


Ember Győző: A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1747. évi összeírása

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Bendász István – Koi István: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa

Nyíregyháza 1994

 

 


Janka György: II. Rákóczi Ferenc valláspolitikája és a keleti keresztények

Megjelent:  Athanasiana 18 (2004) 133-153.

 

 


Janka György: A munkácsi egyházmegye felállítása

Athanasiana 4 (1997) 57–81.

 

 


Ovidiu Ghitta: La visite pastorale de l'éveque Manuel Olsavszky dans les comitats de Satu Mare et de Maramures (1751),

în vol. Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj, 1998, p. 238-254, ISBN 973-98268-5-7.


Pekar A., De erectione canonica Eparchiae Mukačoviensis (an. 1771)

Roma 1956.

 

 


Pekar, Athanasius: Bishop John Bradac the last Basilian in the Mukacevo episcopal See (1732-1772)

Cura Consilii, 1983, 130-152.

 


Pekar, Athanasius: Some documents concerning the "Bradac affair"

Analecta OSBM, Section II Volume X (XVI) 1-4, 1979

 


M. Lacko: Documenta spectantia regimen episcopi Mukacevensis Michaelis Manuelis Olsavsky: 1743-1767

Orientalia Christiana Periodica, 25 (1959)

 

 


M. Lacko:The Reduction of the Number of Feast Days for the Catholics of the Byzantine Rite in Hungary in the XVIII Century

Slovak Studies, 4 (1964)

 

 


M. Lacko: The Pastoral Activity of Manuel Michael Olsavsky Bishop of Mukačevo

Orientalia Christiana Periodica, 27 (1961)

 


Michael Lacko: Ad Diplomatarium eparchiae Mukacevensis Antonii Hodinka supplementa Vindobonensia

Orientalia Christiana Periodica", 23( 1957) 3-4, 332-353.

 


Michael Lacko: Synodus episcoporum ritus byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae a. 1773 celebrata

Romae 1975.

 

 


Papp György: A munkácsi egyházmegye székeskáptalanjának statutumai

Ungvár 1942.

 

 

 


Baán István: A görömbölyi görög katolikus egyházközség a XVIII. században

Magyar egyháztörténeti vázlatok. – 8. (1996) 3-4., p. 51-60.

 

 


Baán István:  Ortodoxok és görög katolikusok Miskolcon a XVIII. században

Magyar egyháztörténeti vázlatok. – 9. (1997) 1-2., p. 5-18.

 

 


Udvari István: Egyházi-vallási viszonyok a ruszinok körében a XVIII. században

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Udvari István:  XVIII. századi történeti-demográfiai adatok  Északkelet-Magyarország görögkatolikus népességéről

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:  A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:  Bradács János püspök művelődéstörténeti jelentősége

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:  Kopcsay János (1745-1814) életrajzáról

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:  Tarkovics Gergely hajdúdorogi éveiről

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Udvari István: A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Udvari István:  Bacsinszky András püspök a ruszin felvilágosodás képviselője

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Udvari István: Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspökök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a Hajdúsággal

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 12 (1997)

 

 


Udvari István, Szatmár vármegyei görög katolikus parókiák 1741. évi összeírása

A román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig, Gehl, Hans – Ciubotă, Viorel szerk., Satu Mare – Tübingen 1999, 95–116.

 

 


Udvari István: A munkácsi görög katolikus egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása (Csereháti és zempléni esperesi kerületek).

In: Veres László, Viga Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXXVII. Miskolc, 1999. 535-546.

 

 


Udvari István: Bacsinszky András munkácsi püspök (1732-1772-1809) Mária Teréziával kapcsolatos körlevelei

Megjelent: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadás-összefoglalói / szerk. Sikolya László. – Nyíregyháza, 2001.

 

 


Udvari István: A szerzetesi kvesztára vonatkozó 18. századi adatok

Megjelent: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadás-összefoglalói / szerk. Sikolya László. – Nyíregyháza, 2001.

 

 

 


Udvari István: A munkácsi egyházmegye oktatásügye a XVIII. században

Megjelent: Örökség és küldetés. 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga: 2000. október 2-3 / szerk. Janka György. – Nyíregyháza, 2001. – p. 71-81.

 


Udvari István: Education in the diocese of Munkács in the 18 th century.

Megjelent: Studia Postbizantina Hungarica VI. = Posztbizánci Közlemények / ed. Márta Nagy; contributors in editing István Ivancsó, István Udvari. – Debrecen: Published at the Department of Art History University of Debrecen, 2003. – p. 10-27

 


Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához I.: Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei

Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 12.)

 

 


Udvari István: The circulars of András Bacsinszky, Bishop of Munkács (1732-1772-1809) Belonging to the period of Maria Therese.

Megjelent: Studia Slavica Hungaricae, 48. évf. 1-3. sz. (2003). p. 283-304

 

 

 


Mikó Marianne: Un précepteur hongrois à la cour de Vienne: Demeter Görög

Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale : Actes du cinquième Colloque de Mátrafüred, 24-28 octobre 1981 / [publ. par Ilona Kovács] ; [publ. par la Société hongroise d'étude du XVIIIe siecle]. – Bp. : Akad. K. ; Paris : CNRS, 1984, p. 383-391.

 

 


Földvári Sándor: Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában.

[‘The Role of Eger from the Point of View of Subcarpathian Greek Catholic Rusyn Culture.’] In: Beke Margit — Bárdos István [Ed.], Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. A nemzetközi történészkonferencia előadásai. [‘Hungarians on the Lines of Intersection between the East and the West. Papers of the International Conference of Historians, held in Esztergom, May 1994th.’] Esztergom, 1994. 297–308.

 


Földvári Sándor: Felvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában.

[‘Enlightenment and the National Awakening in the Subcarpathian Greek Catholic Culture.’] Magyar Filozófiai Szemle, 40. 1996. 1–3. 53–80.

 

 


Földvári Sándor: Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a XVIII. században

Giutmann Barnabás (szerk.): A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba 2009. 344-354.