Liturgiatörténet

Nikolaus Nilles: Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, 1-2.

1. kötet

2. kötet

A pdf-fájlok nyomdahű változatokat tartalmaznak.

 


 

Goar, J., Euchologion sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae

 

1a. fájl

1b. fájl 

2. fájl 

3. fájl

 

A pdf-fájlok nyomdahű változatokat tartalmaznak.

 

 


F. E. Brightman: Liturgies Eastern and Western: Vol. 1: Eastern Liturgies

Oxford, 1896

 

 


M. Rajewsky: Euchologion der orthodox-catholischen Kirche

Wien, 1861-62.

 


John O'Brien: A History of the Mass and Its Ceremonies in the Eastern and Western Church

New York, 1879.

 

 


D. P. Sokolov: A Manual of the Orthodx Church's Divine Services

New York, 1899.

 

 


The Divine Liturgy of the Presanctified of St. Gregory the Dialogist

the greek text with a rendering in english

 

 

 


Joseph Braun: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient

 

 


Nyirán János: 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról

Nyíregyháza 2012, Collectanea Athanasiana II. Fontes/Textus vol. 2.,


 

Baán István: Görög katolikus liturgikus reformkísérlet a II. Vatikáni Zsinat után

Psallite sapienter. A 80 éves Béres György köszöntése - Festschrift zum 80. Geburtstag von Georg Béres, szerk. Verbényi István, Budapest 2008.


Nyirán János: A diakónus liturgikus szolgálata a Krucsay-féle liturgiafordításban

Megjelent:  Athanasiana 30 (2009).

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Melles Emil: Magyar liturgia

Katholikus Szemle 16. kötet, 1902.

 

 


Melles Emil: Az oláh liturgia kialakulásáról

Katholikus Szemle 16. kötet, 1902.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Rajner Lajos: A görög szertartású katholikus magyarok mozgalma a magyar liturgia ügyében

Katholikus Szemle 16. kötet, 1902.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Artim Mihály: A Halotti beszéd és Könyörgés rituális szempontból

Bártfa 1903.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


Ivancsó István: Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja I-II.: Nyomtatásban megjelent művek; További művek; Kiegészítése

Nyíregyháza 2008. 510 o.

 

 


Ivancsó István (szerk.): Liturgikus örökségünk I. – Az első magyar nyomtatott Liturgikon megjelenésének 120. évfordulójára 2002. április 18-án rendezett szimpozion anyaga

Nyíregyháza 2002, 57 p.

 


Ivancsó István (szerk.): Liturgikus örökségünk II. – A Krucsay-féle liturgiafordítás fakszimiléje kiadásának alkalmából 2003. október 30-án rendezett szimpozion anyaga

Nyíregyháza 2003, 67 p.

 


Ivancsó István (szerk.): Liturgikus örökségünk III. – A 125 éve alakult hajdúdorogi liturgikus fordító bizottság utolsó műve, a Danilovics-énekkönyv megjelenésére 2004. április 29-én rendezett szimpozion anyaga

Nyíregyháza 2004, 92 p.

 


Ivancsó István (szerk.): Liturgikus örökségünk IV. – A Paraklisz önálló megjelentetésének centenáriumára 2005. április 29-én rendezett szimpozion anyaga

Nyíregyháza 2005, 92 p.

 


Ivancsó István (szerk.): Liturgikus örökségünk V. – A vatikáni magyar nyelvű Szent Liturgia 40. évfordulója alkalmából 2005. november 17-én rendezett szimpozion anyaga

Nyíregyháza 2005, 60 p.

 


Ivancsó István (szerk.): Liturgikus örökségünk VI. – A Boksay-Malinics Irmológion megjelenésének 100. évfordulója alkalmából 2006. november 16-án rendezett szimpozion anyaga,

Nyíregyháza 2006, 68 p.

 

 


Ivancsó István: Danilovics János Általános egyházi énekkönyve

Athanasiana Füzetek 7, Nyíregyháza, 2003. 48 o.

 

 


Ivancsó István: A magyar görög katolikus egyház Evangéliumos könyve

Athanasiana Füzetek 6., Nyíregyháza, 2002. 55 o.

 

 


Ivancsó István: A magyar görög katolikus egyház szerkönyvei

Athanasiana Füzetek 3., Nyíregyháza 1999.  41 o.

 


Ivancsó István: A "Hajdúdorogi névtelen" liturgia-fordítás Papp Antal 1854-es kéziratában

Athanasiana Füzetek 14., Nyíregyháza, 2008. 55 o.

 

 


Ivancsó István: Az 1879-es Hajdúdorogi Liturgikus Fordító Bizottság és tevékenysége

Athanasiana Füzetek 1, Nyíregyháza, 1999. 66 o.

 

 


Földvári Sándor: A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja – mint a keleti s nyugati kereszténység koraújkori kapcsolatainak tükrözője

In Doncsev Toso, H. Tóth Imre, Menyhárt Krisztina (Eds.): Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100 évfordulója emlékére. Bolgár Kulturális Fórum: Budapest, 2011. (Sajtó alatt.)