Partiumi és Erdélyi görög katolikusok - Román Görög Katolikus Egyház

Az oldal tartalma

Általános művek

Az unió története

18. század

19. század

20. század

 

 

 

Általános művek


Remus Câmpeanu: Az erdélyi görög katolikus egyház történetének feltárására irányuló legújabb kutatási tervek

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 111-119.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

angolul:

Remus Câmpeanu: Recent Research Projects About the History of the Greek-Catholic Church in Transylvania

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 101-110.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 

 


I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada, 1697-1792

Budapest, 1946. Újabb kiadása: Csíkszereda 1998 és Budapest 2005.

Miskolci Ambrus előszava az 1998-as kiadás elé.

 

 

 

 


 

 

 

Az unió története

 

 

 


Octavian Bârlea: Unirea Românilor (1697-1701). – Die Union der Rumänen (1697-1701)

Îndreptar, XIII, 49-50, 1990, p. 1-91.

 

 


Ovidiu Ghitta: Naşterea unei biserici. Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existenţă (1667-1761),

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001,

 


Ernst Chr. Suttner: Die Siebenbürger Kirchenunion an der Wende zum 18. Jahrhundert

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 12/I, 2008

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ernst Chr. Suttner: Die Anfänge und das Durchsetzen der Siebenbürgener Kirchenunion sowie die Widerstände gegen sie (von der Eroberung Siebenbürgens durch Österreich bis zum Jahr 1761). Teil A (gemäß dem Thema der ersten Begegnung): Die das Handeln tragenden Institutionen und Personen und ihre hauptsächlichen Motive

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 6/II, 2002

 

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Ernst Christoph Suttner: Das Unionsverständnis in den Anweisungen aus Rom von 1669 und jenes bei Kardinal Kollonitz

 


Ernst Chr. Suttner: Das Unionsverständnis bei Förderern und Gegnern der Union der Siebenbürgener Rumänen mit der Kirche von Rom

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 9/II, 2005

 

 


Ernst Chr. Suttner: Das Abrücken von der Ekklesiologie des Florentiner Konzils bei der ruthenischen Union von 1595/96 und bei der rumänischen Union von 1701

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 9/II, 2005

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Véghseő Tamás, Benkovich Ágoston váradi püspök működésének görög katolikus vonatkozásai (1682-1702)

A cikk a pálos misszionáriusból lett váradi római katolikus püspök munkásságát mutatja be a munkácsi püspökség, illetve a nagyváradi egyházmegye területén.

A cikk megjelennt: Athanasiana 16 (2003) 99-126.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 


Bunyitay Vince, Bihar vármegye oláhjai és a vallási unió

A nagyváradi római katolikus püspökség történészének tanulmánya 1892-ben jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Marton József, A gyulafehérvári vallási unió

A szerző Apor István és Baranyi Pál László szerepét vizsgálja a gyulafehérvári unió (1697-1701) létrejöttében

A tanulmány megjelenési helye:

STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLVIII, 1, 2003.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Ovidiu Ghitta: De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben

Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2006.09.29-2006.09.30. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008. 354 p. Collectanea Athanasiana - I. Studia; vol. 1.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

olaszul

Ovidiu Ghitta: La prima visita a Mintiu (Szatmár-Németi) del vescovo De Camillis

Véghseő Tamás (a cura di) Da Roma in Hungaria.: Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009. Collectanea Athanasiana - I. Studia  2. 227-238.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Gheorghe Gorun: De Camillis püspök és a Bihar vármegyei görög katolikus egyház létrejötte

Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2006.09.29-2006.09.30. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008. 354 p. Collectanea Athanasiana - I. Studia; vol. 1.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Olaszul:

Gheorghe Gorun: Il vescovo Giovanni Giuseppe De Camillis e gli inizi della Chiesa Greco-Cattolica di Bihor

Véghseő Tamás (a cura di) Da Roma in Hungaria.: Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009. Collectanea Athanasiana - I. Studia  2. 239-244.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Joseph Fiedler: Die Union der Walachen in Siebenbürgen unter K. Leopold I.

 

 


 

 

18. század


 

 

Francisc Pall: Ein siebenbürgischer Bischof im römischen Exil: Inochentie Micu-Klein (1745–1768). Studien und verunöffentliche Dokumente.

Köln/Weimar Wien, 1991. Böhlau Verlag. 531 p


Miskolczy Ambrus: Egy görög katolikus püspök római száműzetésben.

SZÁZADOK 128:(1) pp. 180-193. (1994)

 

 


I. Tóth Zoltán: Klein Sámuel és az erdélyi román felvilágosodás

Kolozsvár 1947.

 


Ovidiu Ghitta: Bishop Manuel Olsavszky and the unrest in the romanian uniate church of Transylvania. (The fifth decade of the 18th century)

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 11/II, 2007

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ghitta Ovidiu: La visite pastorale de l'éveque Manuel Olsavszky dans les comitats de Satu Mare et de Maramures (1751)

vol. Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj, 1998, p. 238-254,

 

 


 

Ghitta Ovidiu: The Problem of the Region of Maramureş within the Relations between the

Bishops of Alba Iulia-Făgăraş and Mukachevo in the Beginning of the 18-th Century

Colloquia, vol. I, nr. 1, 1994, p. 95-114

 

 


Ghitta Ovidiu: A Historiographical Outline of the Religious Union in North-West Transylvania

Transylvanian Review, vol. III, no. 2, 1994, p. 107-127

 


Ghitta Ovidiu: Les debuts de l'organisation de l'Eglise gréco-catholique roumaine au nord-ouest de la Transylvanie,

vol. Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj, 1995, p. 165-175,

 

 


Ghitta Ovidiu: L'Église orthodoxe roumaine du nord-ouest de la Transylvanie a la veille de l'union au catholicisme

Transylvanian Review, vol. VI, no. 1, 1997, p. 51-64,

 

 


Ghitta Ovidiu: An Unknown Source Concerning the Greek-Catholic Church of Satu Mare County in 1734

Historické Studie, 39, Bratislava, 1998, p. 141-149.

 

 


Ghitta O.: Intrusi in uno spazio esclusivista: i »greci« di Mintiu

Etnia e Confessione in Transilvania (secoli XVI–XX), a cura di Francesco Guida, Roma 2000, 29–37.

 

 


Ernst Chr. Suttner: Wahl, Weihe und Einsetzung des Bischofs Johannes Giurgiu Nemes-Pataki und die damaligen Spannungen zwischen Rumänen, Wiener Behörden und Römischer Kurie

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 11/II, 2007

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ernst Chr. Suttner: Visarion Sarai im Kontext der Theologiegeschichte

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 11/II, 2007

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ovidiu Horea Pop: Az erdélyi görög katolikus papnevelés a XVIII. században

Megjelent: Örökség és küldetés. 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga: 2000. október 2-3 / szerk. Janka György. – Nyíregyháza, 2001.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Keith Hitchins: The Court of Vienna and Confessional Problems in Transylvania, 1744-1759

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 11/II, 2007

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Janka György: Griechische Katholiken im Wardeiner Ritusvikariat unter dem Bischof  Melét Kovács (1748-1775)

Megjelent: Studia Postbizantina Hungarica VI (2003) 28-38.

 

 


Janka György: Görög katolikusok a váradi rítushelynökségben Kovács Melét püspöksége idején. /1748─1775

Posztbizánci közlemények. – 2. (1995), p. 10-19.

 


Janka György: A Szentszék és a bécsi udvar szempontjai a nagyváradi és a körösi görög katolikus egyházmegyék felállításában (1775-1777)

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1998/1-2

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Raimondo Rudolf Salanschi: La politica di tolleranza di Giuseppe II (1780-1790) in Transilvania e nel Partium. Le conseguenze della patente di tolleranza nell’eparchia greco-cattolica di Oradea

STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2009

 


 

 

 

19. század

 

 

 

 

Ovidiu Horea Pop: L’apoteosi della tentazione politica per la chiesa rumena unita: la rivoluzione del 1848.

STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2009

 


Ovidiu Horea Pop: Dibattiti dietali sulla lingua ufficiale della Transilvania e la reazione della chiesa rumena unita (1842)

STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS -  1 / 2008

 

 


Ovidiu Horea Pop:Considerazioni storico-religiose intorno alla creazione della metropolia unita della Transilvania (1853)

STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS -  2 / 2008

 


Tamási Zsolt-József: A fogarasi-gyulafehérvári görög katolikus érsekség felállításának kérdése 1848-ban.

STUDIA THEOLOGICA TRANSSYLVANIENSIA 10: pp. 101-120. (2008)

 

 


Zakar Péter: "Román és magyar két hű testvérnek frigyes összetartásában." Erdélyi Vazul nagyváradi görög katolikus püspök 1848/49-ben.

Convietuirea. 1999/2-3. 17-31.

 

 


Victoria Ana Sima: L'instituzione sinodale nella chiesa greco-cattolica romena nella secondo metà del XIX secolo

Etnia e confessione in Transilvania : secoli XVI-XX : atti del convegno tenuto il 30 novembre 1999 presso l'Academia di Romania in Roma / cura e revisione dei testi di Francesco Guida. – Roma : Lithos, 2000, p. 75-86.

 

 


James Niessen: Transylvanian catholics and the papacy in the era of the syllabus errorum

Hungarian Studies    Vol. 10, no. 1 (1995)  

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


L. Gyárfás Elemér: A román görög katholikusok autonomiája (Első közlemény)

Katholikus szemle, 1905. (19. évf.) 3. sz. 225-245. old.

 

 

 

 

20. század
Hans-Christian Maner: Die griechisch-katholische Kirche in Siebenbürgen / Rumänien 1918-1939. Zwischen nationalem Anspruch und interkonfessioneller Wirklichkeit

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 177-186.

 


Ioan-Marius Bucur: The Romanian Greek-Catholic Church between Co-optation and Suppression, 1945-1948

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 187-198.

 


Gergely Jenő: Az észak-erdélyi román görög katolikus egyházmegyék jogállása és sérelmei 1940-1944.

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK V:(3-4) pp. 83-94. (1983)

 

 


Ion Cârja: The Romanian Greek-Catholic Episcopate and the Hungarian Catholic Autonomy at the End of the First World War

Revista Arhivelor 2/2008

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Papp György, A görög katolikus magyarság helyzete Erdélyben

A görög katolikus egyházjogász tanulmánya 1942-ben jelent meg.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Scheffler János, Az erdélyi rítusváltoztatások

Megjelent: Magyarr Szemle, 1942. január

A pdf-fájl nyomdahű változat.