A munkácsi püspökség története a kezdetektől a 18. század elejéig


Lacko Michael: Unio Uzhorodiensis...

Az ungvári unió történetét Michael Lacko, szlovák jezsuita dolgozta fel latin nyelvű doktori disszertációjában, mely 1965-ben Rómában jelent meg:

Lacko Michael, Unio Uzhorodiensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Catholica, Roma 1965.

[a mű szerzői jogvédelem alatt áll, ezért sajnos nem letölthető]

A szerző német és angol nyelvű tanulmányokat is publikált a témában:

Lacko Michael, Die Uzhoroder Union, in Ostkirchliche Studien, 8 (1959) 3-30.

Lacko Michael, The Union of Užhorod, Ohio-Rome, Slovak Institute, 1966.


 

 

Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz (1626-1688) paronaxiai érsek, munkácsi adminisztrátor

Nyíregyháza 2012, Collectanea Athanasiana II/3.


Véghseő Tamás: Unió, integráció, modernizáció.

A Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17. század közepe)

Megjelent: Athanasiana 32 (2010)

 


Papp György: A munkácsi püspökség eredete

Miskolc 1940. Különlenyomat: Keleti Egyház, 1940. 69-71. sz.

 

 


Papp György: Az ungvári unió időpontja

Miskolc 1941.

 

 


Pirigyi István: Parthén Péter püspök emlékezete

 

 


Lehoczky Tivadar: A munkácsi püspökök sorsa a 17. században

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 


Szilágyi Sándor: Taraszovics Bazil vladika fogsága

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 

 


Baran, A.: Quaedam ad Biographiam Josephi Volosynovskyj Episcopi Mucacovoensis (1667)

Analecta OSBM II (1954)

 


Baran A.: Metropolia Kioviensis et eparchia Mukačoviensis

Analecta O.S.B.M., s. II, sect. I, Roma, 1960

 

 


Baran A.:Eparchia Maramorosiensis eiusque unio

Roma 1962

 

 


Baran A.: Archiepiscopus Theophanes Maurocordato euisque activitatis in Eparchia Mukacoviensis,

Orientalia Christiana Periodica 27 (1961) 115–130.

 

 


Baran A.: Archiepiscopus Raphael Havrilovič eiusque activitas in eparchia Mukačoviensis

Orientalia Christiana Periodica, vol. XXXI, fasc. I, Roma 1965, 119–124.

 


Baán István: A munkácsi püspöki szék betöltése 1650 és 1690 között

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 161-166.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

angolul:

Baán István: Appointments to the episcopal see in Munkács, 1650−1690

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 155-160.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Baán István: Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17th century

Megjelent: G. BROGI-BERCOFF – G. LAMI (eds.): Ukraine’s re-integration into Europe: a Historical, Historiographical and Political urgent issue. Alessandria, 2005. 97-107.

 

 


Baán István: Andrella Mihály antiunionista írásai

Katona Judit – Viga Gyula (szerk.), ‘Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei’, (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga), Miskolc 1996, 307–310.

 


Baán István: Magyar nyelvű idézetek Oroszvégessy Andrella Mihály 17. század végi unióellenes írásaiban

Látó szívvel, szerk. Bende J., Budapest 2006, 461–471.


Baán István:Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén.

Molnár Antal- Szilágyi Csaba – Zombori István (szerk.): Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. METEM, Budapest, 2007. 118-129.

 

 


Baán István: La pénétration de l’uniatisme en Ukraine subcarpatique au XVIIe siècle

XVIIIe siècle, no. 220, 55 [2003] 3, 514–526.

 

 


Tusor Péter: Lippay György egri püspök (1637–1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce),

Levéltári Közlemények 73 (2002) 199–241.

 

 


Gyenis András, A nagyszombati egyetem nyomdája és az únió

Budapest, 1942.

 

 


Véghseő Tamás: Pálosok és görög katolikusok

A cikk a pálos misszionáriusok és a görög katolikusok kapcsolatát vizsgálja a 17. század második felében.

Megjelent:  Athanasiana 12 (2001) 65-79. o.

A cikk nyomdahű változata letölthető pdf-fájlban

 


Véghseő Tamás: A bazilita Kulcziczky Porphyrius munkácsi helynök négy levele Kollonich Lipót bíboroshoz

Az 1680-as években írt levelek a munkácsi püspökség kaotikus állapotáról árulkodnak. A cikk megjelennt: Athanasiana 24 (2007) 137-154.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 


Véghseő Tamás: "...patriarcham graecum convertit ad unionem..." A római Német-Magyar Kollégium három egykori növendéke és az ungvári unió.

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a Pápai Német-Magyar Kollégium egykori növendékei hogyan járultak hozzá a görög katolikus egyház fejlődéséhez a 17. században.

A cikk megjelent: Athanasiana 23 (2006) 29-48.

A cikk letölthető nyomdahű változata pdf-fájlban

 


Véghseő Tamás: Benkovich Ágoston váradi püspök működésének görög katolikus vonatkozásai (1682-1702)

A cikk a pálos misszionáriusból lett váradi római katolikus püspök munkásságát mutatja be a munkácsi püspökség, illetve a nagyváradi egyházmegye területén.

A cikk megjelennt: Athanasiana 16 (2003) 99-126.

A pdf-fájl nyomdahű változat.

 

 


Véghseő Tamás: "Catholice reformare". Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702)

Budapest 2007, Collectanea Vaticana Hungariae - Series I; Classis II. 2.

 

Tartalomjegyzék

 


Tanulmányok De Camillis János József munkácsi püspök életéről és munkásságáról

A görög származású De Camillis János József a munkácsi egyházmegye egyik legjelentősebb püspöke volt. 1690 és 1706 között megerősítette az uniót, jelentős lépéseket tette a papság életének megreformálása érdekében és megvetette az egyházmegyei intézmények alapjait.

Az alábbi tanulmányok megjelenési helye:

Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2006.09.29-2006.09.30. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008. 354 p. Collectanea Athanasiana - I. Studia; vol. 1.

Antonis Fyrigos: A khioszi De Camillis János munkácsi püspök tanulmányai és lelkipásztori tevékenysége

Cyril Vasiľ: De Camillis La vita divina ritrovata fra’ termini del tutto e del nulla című aszketikus műve

Baán István: De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése

Janka György: De Camillis püspök zsinatai

Baán István: Lelkipásztori problémák és megoldási kísérleteik: a „bigámus” papok

Ovidiu Ghitta: De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben

Gheorghe Gorun: De Camillis püspök és a Bihar vármegyei görög katolikus egyház létrejötte

Ovidiu Pop: De Camillis püspök katekizmusa

Véghseő Tamás: Kollonich Lipót bíboros és a munkácsi egyházmegye görög katolikusai

Puskás Bernadett: De Camillis püspök portréja és a munkácsi püspökök arcképcsarnoka

 

A pdf-fájlok nyomdahű változatokat tartalmaznak.

 

A tanulmányok idegen nyelvű változatainak megjelenési helye:

Véghseő Tamás (a cura di) Da Roma in Hungaria.: Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009. Collectanea Athanasiana - I. Studia  2.

A pdf-fájlok nyomdahű változatokat tartalmaznak.

 

Antonis Fyrigos: Considerazioni sulla preparazione culturale   e attività pastorale di Joannes De Camillis da Chios, futuro vescovo di Munkács (1641–1706)

 

Cyril Vasiľ: L’opera ascetica La vita divina ritrovata fra’ termini del tutto e del nulla di Giuseppe De Camillis 

 

István Baán: Nomina e ordinazione di Giovanni Giuseppe De Camillis a vescovo di Sebaste e vicario apostolico

 

György Janka: Die Synoden des Bischofs De Camillis

 

István Baán: Problemi di disciplina ecclesiastica – tentativi di soluzione: i sacerdoti “bigami”

 

Ovidiu Ghitta: La prima visita a Mintiu (Szatmárnémeti) del vescovo De Camillis

 

Gheorghe Gorun: Il vescovo Giovanni Giuseppe De Camillis e gli inizi della Chiesa Greco-Cattolica di Bihor

 

Ovidiu Pop: Il Catechismo del vescovo De Camillis

 

Tamás Véghseő: Il cardinale Leopoldo Kollonich e i greco-cattolici dell’eparchia di Munkács

 

Bernadett Puskás: Das Porträt des Bischofs De Camillis und die Munkatscher Bischofsgalerie

 

 

 


Zsatkovics Kálmán: De Camillis püspök naplója

 

 


Pekar, Athanasius: Tribute to Bishop J. J. De Camillis

Analecta Basiliana 18 (1985) 374–418.

 


Ghitta, O., The first Greek-Catholic catechismus in Hungary and Transylvania

Confessional Identity in East–Central Europe, M. Craciun – O. Ghitta – G. Murdock (ed.), Ashgate 2002, 153–166

 


Papp György: Adalékok De Camelis püspök munkácsi működéséhez

A görög katolikus egyházjogász tanulmánya 1942-ben jelent meg Nyíregyházán.


 

Véghseő Tamás: "meliorem ordinem vivendi introducere" . Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis levél tanulságai

Megjelent: Athanasiana 30 (2009)

A cikk letölthető nyomdahű változatota pdf-fájlban.

olaszul

Véghseő Tamás: „…meliorem vivendi ordinem introducere…” Le mansioni e le prospettive   peculiari di un vescovo greco-cattolico in Ungheria all’epoca della confessionalizzazione: sei lettere inedite del vescovo Giovanni Giuseppe De Camillis

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

 


 

 

CATEHISMUL LUI IOSIF DE CAMILLIS, TRNAVA, 1726 

Prefaţa: IACOB MÂRZA, Transcrierea textului, studiul introductiv, îngrijirea ediţiei: EVA MÂRZA 
Studiul teologic, note de specialitate: ANTON RUS 
Bibliografie selectivă, indice: EVA MÂRZA, ANTON RUS
http://www.bjmures.ro/bd/M/001/01/M00101.pdf

 


Lettre inedite du R. P. Jean de Camillis de Chio sur la mission de la Chimere

publiee avec une introduction et des notes par Emile Legrand

Paris: Bureau de la Revue de l' Orient Cretien, 1899.

 

 

 


 

     

De Camillis püspök aláírása

De Camillis püspök aláírása és pecsétje


általános: