A történelmi Magyarország görög katolikus egyházait tárgyaló írások. Általános művek

Összefoglaló és általános művek, források

 

Nikolaus Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani I–II,

Oeniponte 1885.

A történelmi Magyarország minden görög katolikus egyházával kapcsolatban közöl forrásokat Nikolaus Nilles jezsuita tudós kétkötetes, a kutatásban mind a mai napig nélkülözhetetlen műve.

Nikolaus Nilles életéről és munkásságáról letölthető

Wilhelm Rees tanulmánya magyarul és németül,

[lelőhelyük: Véghseő, Tamás (ed.), Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research.
Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010, Collectanea Athanasiana, I. Studia vol. 3.), 15-34. o. (német) és 35-52. o. (magyar). A pdf-fájlok nyomdahű változatok.]

illetve elérhető Véghseő Tamás cikke és a Bio-Bibliografisches Kirchenlexikon szócikke.

 

 

 


Pirigyi István, A magyarországi görögkatolikusok története I-II.

Nyíregyháza, 1990.

 


Janka György: Habsburg egyházpolitika a hódoltság után hazánkban

Megjelent: Athanasiana  17 (2003) 95-108.

 

 


Ernst Christoph Suttner: Der Wandel  im Verständnis der Lateiner  von Schismen und von deren Überwindung

Orientalia Christiana Periodica 74:1 (2008), 5-26.

 

 

 


Mixail-V. DMITRIEV: Culture « latine » et culture « orthodoxe » à l’est de l’Europe au XVIIe siècle

XVIIe siècle 2003/3 - n° 220. 391-414

 


 

de Clercq, Charles: Histoire des conciles d'après les documents originaux, Tome XI Conciles des Orientaux Catholiques , 1949


History of the Greek Rite Catholics in Pannonia, Hungary, Czechoslovakia and Podkarpatska Rus' 863-1949" by John Slivka.


Historical Mirror: Sources of the Rusin and Hungarian Greek Rite Catholics in the United States of America 1884-1963 by Fr. John Slivka.

 

 

Forgó András: Görög szertartású püspökök a 18. század végi magyar országgyűlésen

Egyháztörténeti Szemle, 11. évfolyam  3. szám

 


Véghseő Tamás: Die Bildung der griechisch-katholischen Priester in Lateinischen Bildungsstätten der Neuzeit in Ungarn

FOLIA ATHANASIANA 13 (2011) 95-105.