Délvidéki unió - Kőrösi Egyházmegye


Szentkláray Jenő: A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon.

Értekezések a Történeti Tudományok köréből, XXII. kötet (1908-1911)

A MTA Könyvtárának digitális gyűjteményéből

 


Dzhudzhar J.: Katolyc’ka Cerkva Vyzantins’koho-slav’jans’koho obrjadu v Jugoslaviï (istorychno-jurydychna pracja),

Roma, 1987

 

 


Janka György: A Szentszék és a bécsi udvar szempontjai a nagyváradi és a körösi görög katolikus egyházmegyék felállításában (1775-1777)

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1998/1-2

 

 


Janka György: Két emlékirat a délszláv görög katolikusokról, 1776-ból

Posztbizánci közlemények. – 1. (1994), p. 145-152.

 


Molnár Antal: A szerb ortodox egyház és az uniós kísérletek a 17. században

A tanulmány magyarul az alábbi kötetben jelent meg:

Véghseő Tamás (szerk.), Rómából Hungáriába: A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza 2009, (Collectanea Athanasiana - I. Studia 1.), 43-54. oldal.

Olaszul/italiano:

Molnár Antal: La Chiesa ortodossa serba e i tentativi d’unione nel XVII secolo

Véghseő Tamás (a cura di), Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009, (Collectanea Athanasiana - I. Studia, 2.), 25-36. oldal.

A letölthető pdf-fájlok nyomdahű változatok.

 

 


Földvári Sándor: Bozsicskovics Bazil az első kőrösi (krizsevci) görög katolikus püspök

Vigilia 1998/4, 257-261.

 


Janko Ramac: The Religious and National Identity of the Ruthenians in the Eparchy of Krizevci

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 199-210.

 


Bojan Aleksov: The “Union” as a Seed of Dissension between Serbs and Croats

Hans-Christian Maner - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2007, Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa (FGKÖM), Band 25, 211-224.

 


Pastyik László: A bácskeresztúri görög katolikus kegyhely (Vodica) keletkezése és élete

Fakuló színek: a VII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2008. június 19-20.) előadásai / [... szervezte Hajdú István és Bárth János] ; [az előadások szövegét gond., ... szerk. Bárth János] ; [...kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. – Baja ; Kecskemét 2009, p. 37-42.

 

 


Horányi Lukács, A márcsai püspökség kialakulása

A tanulmány 1936-ban jelent meg Budapesten.

 


Emile Picot:
Les Serbes de Hongrie: leur histoire, leur priviléges [sic], leur église

Prága 1873.

 

 


Fiedler J.: Beiträge der Unior der Valachen in Slavonien und Syrmien

Bécs 1867

 

 

 

Evetovics János: A keleti és nyugati egyház egyesülése és a délszlávok

 Katholikus Szemle 1895. (9. évf.) 1. sz. 84-101. old.