Költözés az új honlapra

 

 

A NKFIH K108780 pályázat keretében elkészült az a keretrendszer, amely jelen görögkatolikus örökségismereti honlapunk újrastruktúrált, modernizált változata és néhány napon belül teljesen leváltja a régi oldalt. Jelenleg a tartalom költöztetése folyik. Az új honlap átmenetileg a

BYZANTINOHUNGARICA.COM

címen érhető el. A költözés befejezése után mindkét cím - byzantinohungarica.hu és byzantinohungarica.com - már az új honlapra fog vezetni

.

 

 

 

 

A NKFIH K108780 sz. projekt keretében megjelent kiadványok

A  “Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport” 2013-2017 között valósította meg a “Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)” című kutatási programot, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal, illetve jogelődje az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatott.

A kutatási eredményeket 16 kötetben tettük közzé a Collectanea Athanasiana sorozatban. Ezek a kötetek a címekre kattintva letölthetők.

 

II. Textus/Fontes alsorozat:

 

 

 

 

4/1. Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.

 

 

 

 

 

5. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Simon Katalin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása,Nyíregyháza 2014. 574 o. 

 

 

 

 

 

 

 6. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, Nyíregyháza 2015, 640 o.

 

 

 

 

 

 7. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Simon Katalin – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.

 

 

 

 

 

 8/1. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva:Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok,Nyíregyháza 2016, 584 o.

 

 

 

 

 

 8/2. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva:Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék

 

 

 

 

 8/3. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye

 

 

 

 

 9/1. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/1

 

 

 

 

 

9/2. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/2

 

 

 

 

 

 9/3. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/3

 

 

 

 

 

 

 9/4. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Csorba Noémi: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/4

 

 

 

 

 9/5. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Ternovácz Adél – Faragó Dávid – Bachusz Dóra: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/5

 

 

 

 

9/6/A Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva – Rácz Balázs Viktor – Kis Iván – Borbás Benjámin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (első alkötet), Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/6/A

 

 

 

 

 9/6/B Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva – Rácz Balázs Viktor – Kis Iván – Borbás Benjámin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (második alkötet), Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/6/A

 

 

 

 

 

13. Baán István: Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi püspök (1689-1706) levelei – Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary, and Bishop of Munkács (1689-1706), Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 13.

 

V. Varia alsorozat

 

 

 

 

1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.

Köszöntő

Lectori salutem!

Üdvözöljük a byzantinohungarica.hu-n!

Honlapunknak az a célja, hogy ismereteket közöljön a történelmi Magyarország területén létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyházak történelméről és egyházi kultúrájáról.

Megpróbáljuk összegyűjteni, rendszerezni és (ha lehetséges, digitalizált formában) közkinccsé tenni az elmúlt évszázadokban/évtizedekben e témában született írásokat és a napjainkban is folyó kutatások eredményeit. Szeretnénk bibliográfiákat és adattárakat, illetve audiovizuális gyűjteményeket is összeállítani.

A tartalmak feltöltése folyamatos, érdemes újra és újra visszatérni.

Amennyiben olyan kép- vagy hanganyaggal rendelkezik, melyet szívesen megosztana másokkal ezen a felületen, vegye fel velünk a kapcsolatot: v.tamas71@gmail.com vagy használhatja a honlap kapcsolatfelvételi űrlapját is.

Reméljük, hogy  honlapunk segítséget nyújt Önnek is a görögkatolikus örökség megismerésében.

Eredményes böngészést kíván

 

a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

 

Follow me on Academia.edu

Újabb forráskiadvány a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez

A "Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez" című sorozatunk legújabb köteteként a munkácsi és nagyváradi egyházmegyék parókiáinak 1774 és 1782 között lezajlott összeírását adjuk közre három alkötetben. 
 
Jelen második alkötet négy vármegye Szepes, Abaúj, Zemplén és Máramaros vármegyék adatait tartalmazza.
Forráskiadásunk használatát az előző kötetekhez hasonlóan latin-magyar szószedet, a településnevek beazonosítása, illetve a lelkészek, a kántorok, a kegyúrak és települések nevét tartalmazó mutató segíti. 
 
Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 
2. Szepes, Abaúj, Zemplén és Máramaros vármegyék
közreadják: Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Majchrics Tiborné - Földvári Katalin - Varga Anett - Lágler Éva
Nyíregyháza,  2016. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 8/2.

Megjelent a Collectanea Athanasiana-sorozat legújabb kötete

A "Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez" című sorozatunk legújabb köteteként a munkácsi és nagyváradi egyházmegyék parókiáinak 1774 és 1782 között lezajlott összeírását adjuk közre két alkötetben. 

Az első alkötet négy vármegye, Szabolcs, Bereg, Szatmár és Ugocsa, illetve a hajdúvárosok parókiáinak adatait tartalmazza.
A bécsi udvar a görögkatolikus püspökök 1773-ban Bécsben megrendezett értekezlete után, az ott felvetett, a bizánci szertartású katolikus klérus anyagi viszonyaira és az oktatásügy helyzetére vonatkozó problémák orvoslása érdekében döntött az összeírás elrendelése mellett. Az adatfelvételtől a döntéshozók a kánonilag néhány évvel korábban felállított Munkácsi Egyházmegye dotációjával kapcsolatban reméltek pontosabb képet. Ez utóbbi előmozdíthatta a teréziánus egyház- és társadalompolitika fontos törekvésének, a görögkatolikus népesség társadalmi integrációjának ügyét.

 

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között

1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok
közreadják: Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Majchrics Tiborné - Földvári Katalin - Varga Anett - Lágler Éva
Nyíregyháza,  2016. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 8/1., ISBN 978-615-5073-37-3

 

 

Bacsinszky András munkácsi püspök könyvtára 1790-ben

Bacsinszky András (1732-1809) munkácsi püspök könyvtárának 1790-ben készült könyvjegyzékét a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár őrzi (jelzete: Fond 151. opisz 25. nr. 151.)

A könyvjegyzék húsz fólió terjedelmű, számozást nem tartalmaz. Jellegét tekintve talán egy nagyobb rendszerezést előkészítő listának szánta az ismeretlen szerző, aki a cím tanúsága szerint 1790. június 16-án látott munkához. A jegyzék elején a kor szokásainak megfelelően diszciplínák szerint még csoportosítani próbálja a könyveket, de ez a fajta rendszerezést hamar elhagyja. „A” betűvel jelölve az erkölcsteológiai munkákat kezdi sorba rendezni (Moralistae), de néhány tétel után már dogmatikai könyveket is találunk a listán. Minden bizonnyal ez magyarázza a „Moralistae” felirat áthúzását, s az általánosabb „Theologi” felirat feltüntetését. A jegyzéknek ez a része 21 tételt tartalmaz, majd következik a „B” betűvel jelölt kánonjogi rész (Canonistae). Az itt felsorolt 127 kötet után azonban már csak egy „Nota bene” jelöli a szakasz végét, mely arra figyelmeztet, hogy onnantól kezdve ismét teológiai művek következnek. További rendszerezéssel nem találkozunk, csupán egy-egy tétel után olvashatunk megjegyzéseket arra vonatkozóan, hogy az adott kötetet hová kell besorolni. Találunk utalást arra is, hogy a jegyzékbe felvett kötet valójában nem püspöké, hanem Simoga kanonoké. Nyolc kötetet utólag – ismeretlen okból – kihúztak a listából. Ez utóbbiakkal együtt a lista összesen 424 tételből áll. Ezek döntő többsége tartalmazza a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét és évét. Csupán néhány tétel szerepel a listán csak a szerző nevével jelölve.

Az alábbiakban kísérletet teszünk a püspök könyvtárának digitális rekonstrukciójára. Az interneten szabadon elérhető adatbázisokban fellelhető köteteket a címre kattintva lehet megnyitni. [Folyamatos bővítés alatt!]

 

Registrum Bibliothecae

Suae Excellentiae Domini Andreae Bacsinszki Episcopi Munkacsiensis 

die 16a Junii 1790 Laborari caeptum

 

 

Ioannis de Corella Praxis pro Confessariis

1723.

Reifenstuel Anacleti Theologia Moralis

Venetiis 1732.

Reifenstuel – Theologia Moralis.

Mutinae 1745

Claudii la Croix Theologia Moralis

Ravennae 1753.

[1756-os velencei kiadás!]

 Valerii Reginaldi Praxis Fori Poenitentialis Tomus 1us

Coloniae Agrippinae 1622.

secundus Moguntiae 1622
 

Dominici Soto. in 4um  sententiarum commentarii.
Duaci 1613

[1601-es brüsszeli kiadás]

 Ioannis de Lugo. de Virtute, et Sacramento poenitentiae, item de suffragiis, et Indulgentiis

Lugduni 1638.

 

 Ejusdem de Sacramentis in genere, Eucharistia, et Missae Sacrificio
Lugduni 1652.
 Thomae Sanchez Opuscula moralia.
Lugduni 1655.
 Gabrielis Vazques Comentarii in S. Thomam.
Antverpiae 1621.

Új forráskiadvány: Olsavszky püspök egyházlátogatásainak iratai (1750-1752)

Megjelent a "Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez" című kiadvány legújabb (harmadik) kötete, mely Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750-1752 között végzett egyházlátogatásainak (visitatio canonica) forrásait tartalmazza. 
Olsavszky püspök és megbízottai Zemplén, Sáros, Abaúj, Borsod, Szabolcs, Szatmár, Máramaros és Bereg vármegyék mintegy 780 parókiáját látogatták meg. A látogatásokról készült jegyzőkönyvek értékes adatokat tartalmaznak az adott közösségekről, melyek összevethetők a korábban kiadott 1741. és 1747. évi összeírásokkal. A latin nyelvű forrás értelmezését latin-magyar szószedet segíti. Az egyes települések földrajzi beazonosítása, illetve későbbi összeírások névalakjaival való megfeleltetése a lábjegyzetekben megtalálható. A kötet végén személy- és helynévmutató segíti a tájékozódást.
A forrásgyűjtemény kiadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektje tette lehetővé.

A kötet 2015. november 9-től megrendelhető a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán (atanaz@atanaz.hu) vagy megvásárolható a nyíregyházi Szent Atanáz Boltban (Bethlen G. u. 5.).

Ára: 3000 Ft

Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Simon Katalin - Majchrics Tiborné - Földvári Katalin - Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi egyházlátogatásainak iratai,Nyíregyháza 2015. 800. o. (Collectanea Athanasiana, II. textus/Fontes, vol. 7.), ISBN 978-615-5073-34-2

 

Oldalak

Subscribe to Kezdőoldal hírcsatorna